Przywracanie hasła administratora w urządzeniach Hikvision

Instrukcja przywracania hasła administratora w urządzeniach Hikvision

1. W pierwszej kolejności pobieramy i instalujemy program SADP Tool (do pobrania w sekcji programy w centrum pobierania).

 2. Po podłączeniu komputera do tej samej sieci, w której znajduje się urządzenie uruchamiamy program SADP. Zaznaczamy na liście urządzenie, w którym chcemy zresetować hasło administratora i klikamy Forgot Password.

przywracanie-hasla-administratora-hikvision

 3. Klikamy przycisk Export i wybieramy folder, w którym ma zostać zapisany plik *.xml
WAŻNE! Od tego momentu nie należy odłączać zasilania od urządzenia! W przeciwnym razie plik straci ważność i cała procedura resetu hasła nie powiedzie się!

przywracanie-hasla-administratora-hikvision

4. Przechodzimy do  strony zgłoszeń i tworzymy zgłoszenie o kategorii Reset hasła. Należy zwrócić uwagę na poprawność danych, gdyż w wiadomości zwrotnej zostanie wysłany plik, który będzie potrzebny do zaimportowania w następnym kroku.

5. Pobrany plik z wiadomości zwrotnej importujemy do urządzenia.

przywracanie-hasla-administratora-hikvision

6. Ustalamy nowe hasło dla urządzenia. Powinno ono zawierać przynajmniej jedną cyfrę i jedną wielką literę.

przywracanie-hasla-administratora-hikvision