Oprogramowanie AXXONSOFT

axxon

AxxonSoft

Monitoring Wideo i Rozwiązania Bezpieczeństwa

AxxonSoft jest wiodącym deweloperem oprogramowania do zarządzania wideo oraz informacjami z zakresu bezpieczeństwa. Od 2003 roku firma tworzy przełomowe technologie, które napędzają przemysł bezpieczeństwa i ochrony.

AxxonSoft to inteligentne wyszukiwanie dowodowe w nagranym obrazie oraz intuicyjna w konfiguracji analityka wideo zasilana sztuczną inteligencją. W celu sprostania potrzebom konkretnego rozwiązania, sieć neuronowa AI AxxonSoft uczy się wykonywać specyficzne dla klienta zadania, analizując materiał wideo uzyskany na miejscu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z naszym działem handlowym!

ponad 2,5 miliona

kanałów wideo

6000+

certyfikowanych partnerów

10 000+

zintegrowanych urządzeń

Dostępne wersje:


Axxon Next

Axxon Intellect

Axxon Next – funkcje i możliwości

Inteligentna analiza obrazu

Skuteczne wyszukiwanie wideo

Analityka dla handlu

Tryb wideo na żywo

Zarządzanie materiałami wideo

Zdalny dostęp

Optymalizacja wydajności i zasobów

Integracja i automatyzacja

Zarządzanie oraz praca awaryjna

Prywatna chmura vms

INTELIGENTNA ANALIZA OBRAZU

AxxonSoft proponuje rozwiązania analityki wideo zapewniające wiele korzyści dla biznesu i bezpieczeństwa dzięki sieciom neuronowym zasilanym przez AI (sztuczną inteligencję) i algorytmy głębokiego uczenia.

directions_run

ANALIZA BEHAWIORALNA

Analiza behawioralna, która rozpoznaje sytuacje naruszenia bezpieczeństwa dzięki detekcji i klasyfikacji określonej postawy ludzkiej. Przykładowo: uniesione do góry ręce, osobę leżącą (w miejscach pracy), kucającą (przy bankomacie), pozycję strzelca. Po rozpoznaniu anomalii system natychmiast powiadamia o tym operatora.
gps_fixed

IDENTYFIKACJA I ŚLEDZENIE OKREŚLONYCH TYPÓW OBIEKTÓW

W Axxon Next zastosowano sieci neuronowe do śledzenia obiektów, co znacznie zwiększa skuteczność analizy obrazu. Detektor śledzenia potrafi rozpoznać człowieka oraz wszelkiego rodzaju pojazd (motocykl, samochód osobowy/ciężarowy, autobus). Rozpoznaje też obiekty takie jak butla z gazem, paleta czy wagon kolejowy. Technologia ta pozwala odfiltrować fałszywe alarmy wywołane np. przez drzewa, chmury, cienie, zjawiska pogodowe. Istnieje możliwość „douczenia” algorytmu rozpoznawania nowych typów obiektów.
notifications_none

DETEKCJA DYMU I OGNIA

Wczesne wykrywanie dymu i ognia zarówno w zamkniętych, jak i otwartych przestrzeniach. Powiadomienia Axxon Next natychmiast poinformują Cię o potencjalnym zagrożeniu.
directions_car

ROZPOZNAWANIE TABLIC REJESTRACYJNYCH

Kontroluj dostęp pojazdów do obiektów, śledź je i łatwo wyszukaj w materiale wideo. System obsługuje białą/czarną listę. Dodatkowo ma możliwość konfiguracji automatycznych scenariuszy po rozpoznaniu numeru z bazy danych, np. tych wpisanych na listę.
laptop_chromebook

ZINTEGROWANY ZESTAW NARZĘDZI INTEL® OPENVINO™

Optymalizacja kosztów i podniesienie wydajności. OpenVINO™ to zestaw narzędzi do wizji komputerowej, który dystrybuuje obliczenia na wszystkie urządzenia sprzętowe Intel® (w tym akceleratory) i maksymalizuje wydajność. Rozwiązanie to wykorzystywane jest do zwiększania skuteczności pracy sieci neuronowej w narzędziach analizy obrazu Axxon Soft.

SKUTECZNE WYSZUKIWANIE WIDEO

search

MOMENT QUEST

Moment Quest analizuje wideo na żywo i generuje strumień metadanych, który jest zapisywany razem ze strumieniem wideo. Po wprowadzeniu określonych kryteriów (obszar, przekroczenie linii, kolor, rozmiar obiektu, itp.) system po kilku sekundach wyświetla miniatury pasujących kadrów wideo. Jest możliwość zapisywania szablonów wyszukiwania.
group

WYSZUKIWANIE TWARZY

Wyszukiwanie twarzy i identyfikacja tablic rejestracyjnych, nawet w materiale z wielu kamer jednocześnie.
find_in_page

STANDARDOWE OPCJE WYSZUKIWANIA

Użytkownik może szybko znaleźć zarejestrowane zdarzenia, które go interesują, korzystając z takich funkcji jak: wyszukiwanie według zdarzeń alarmowych (filtrowanie alarmów według typu i inicjatora), zakładek (przeglądanie wszystkich zdarzeń z zakładek lub wyszukiwanie według komentarzy operatorów) oraz przedziałów czasowych (podzielnie wybranego materiału na fragmenty wideo o określonym czasie trwania).
show_chart

ANALIZA OFFLINE

Możliwość zaimportowania dowolnego materiału wideo i zweryfikowania za pomocą inteligentnego wyszukiwania oraz zastosowania inteligentnych funkcji wyszukiwania.

ANALITYKA DLA HANDLU

shopping_cart

WERYFIKACJA TRANSAKCJI POS

Axxon Next odbiera dane z kas i koreluje je z zarejestrowanym nad stanowiskiem materiałem wideo z kamer. Treść paragonu jest nakładana na wideo lub wyświetlana w osobnym panelu. Dzięki temu system automatycznie wyszukuje powiązany z produktem materiał wideo.

Oprogramowanie VMS oferuje kompleksowe raporty online, np. na podstawie danych z POS, frekwencji oraz innych danych generowanych przez Retail Pack.
group_add

DETEKTOR KOLEJKI

Opcja zliczania osób w określonym obszarze np. kolejki przy kasie. Dodatkowo w Axxon Next dostępna jest funkcja detektora frekwencji – osób wchodzących i wychodzących z danego obszaru.
map

MAPY CIEPŁA

Mapy ciepła polegają na graficznym zaprezentowaniu aktywności odwiedzających i czasu, który spędzili w danym miejscu. Dzięki nim można łatwo zlokalizować miejsca, w których klienci przebywają najczęściej.

TRYB WIDEO NA ŻYWO

3d_rotation

INTERAKTYWNA MAPA 3D

Interaktywna mapa 3D nakłada lokalizację kamer na mapę i wyświetla widoki w tym samym oknie. Funkcja podpowiada użytkownikowi, gdzie znajduje się wybrana kamera. W trybie immersji można zobaczyć lokalizację danego obiektu i jego ruch.
visibility

TAG&TRACK

Tag&Track Lite – wszystkie kamery są połączone z mapą obiektu, operator może wybrać ruchomy obiekt do śledzenia. Jeśli obiekt opuszcza pole widzenia jednej kamery Axxon Next przewiduje, gdzie obiekt pojawi się w następnej kolejności. Działa również w trybie zanurzenia i archiwum.

Tag&Track Pro – powiększony szczegółowy obraz obiektów w ruchu dzięki zautomatyzowanej współpracy kamer PTZ i stałopozycyjnych. Zachowanie obrazu wszystkich poruszających się obiektów mimo śledzenia innego obiektu. Powiązanie jednej kamery PTZ z wieloma kamerami tradycyjnymi. Równocześnie archiwizowany materiał zarówno z kamery PTZ, jak i stałopozycyjnej.
window

SCALANIE KADRÓW

Ta funkcja pozwala na połączenie w widok panoramiczny obrazów z max. 3 kamer. Dodatkowo użytkownik może wyświetlać pozostałe wideo w trybie na żywo lub w trybie archiwalnym.

Axxon Next umożliwia eksport panoramicznego wideo do standardowych plików avi lub mkv oraz zoom dowolnego fragmentu obrazu panoramicznego.
zoom_in

AUTO ZOOM

Auto zoom pomaga monitorować poruszające się obiekty, dzięki automatycznemu dopasowaniu poziomu powiększenia. Auto zoom pokazuje zbliżenie pewnego obszaru ramy wraz z poruszającym się w nim obiektem. Poziom zoomu jest automatycznie dopasowywany w taki sposób, aby wyłowić wszystkie obiekty z danego kadru. Funkcja ta działa zarówno w zwykłych kamerach jak i kamerach typu rybie oko.
account_balance_wallet

ŚCIANA WIDEO 2.0

Skuteczne zarządzanie ścianami wideo i układami kamer w dużych rozproszonych lokalizacjach. Ta funkcja pozwala wybrać jeden ze stworzonych w systemie układów kamer i zastosować go na dowolnym monitorze komputera klienckiego w ramach rozproszonego systemu nadzoru wideo. Wysyłając układ kamer do wybranego operatora, można zwrócić jego uwagę na zdarzenie, zarejestrowane przez jedną z kamer. Tym sposobem można pokazać zdarzenie wszystkim operatorom, wydzielając odpowiednią kamerę wideo na ścianie wideo.

Teraz ścianą wideo może być dowolna stacja kliencka z wymaganą ilością monitorów, natomiast zarządzać ścianą może dowolny użytkownik, posiadający odpowiednie uprawnienia. Do zarządzania może być wykorzystywany zdalny klient, podłączony do dowolnego serwera domeny. Dzięki zaawansowanym ustawieniom ściana wideo pozostaje w trybie aktywności i operatorzy nie mają konieczności przerywania pracy w celu jej ponownej konfiguracji.

ZARZĄDZANIE MATERIAŁAMI WIDEO

Wsparcie dla pamięci zewnętrznej – przeglądaj i synchronizuj wideo z kart SD lub archiwum w NVR/DVR.

Axxon Next obsługuje pamięci masowe umieszczone w kamerach lub rejestratorach. Pamięć w urządzeniu jest automatycznie wykrywana przez Axxon Next, gdy urządzenie zostanie dodane do konfiguracji systemu. Klient może wyświetlać wideo nagrane bezpośrednio w urządzeniu.

Replikacja archiwum za pośrednictwem uniwersalnego sterownika – centralne archiwum dla niezależnych systemów wideo.

Materiał wideo można synchronizować pomiędzy niezależnymi systemami Axxon Next za pośrednictwem uniwersalnego sterownika. Replikacja rozpoczyna się automatycznie, gdy serwer źródłowy staje się dostępny dla serwera centralnego. Funkcjonalność tą można wykorzystać do stworzenia centralnego archiwum dla rejestratorów z systemem Axxon Next zainstalowanych w pojazdach np. w autobusach.

Funkcje eksportu materiału wideo:

 • Natychmiastowy eksport zdjęć i klatek z trybu wideo na żywo lub archiwum
 • Eksport do chronionego hastem pliku zip
 • Jednoczesny eksport zarejestrowanego wideo z wielu kamer
 • Zarządzanie rozmiarem eksportowanych plików wideo: jeśli rozmiar pliku przekroczy określoną wartość, wideo zostanie podzielone na kilka plików
 • „Rozrzedzanie” (pomijanie klatek) eksportowanego wideo
 • Maska prywatności: wystarczy wybrać obszar do zamaskowania jednolitym kolorem w eksportowanym materiale wideo lub obrazie
 • Eksport wybranego obszaru wideo (w tym odwróconych krzywizn dla kamer rybie oko)
 • Eksport komentarzy użytkowników do nagranego wideo.

Maski prywatności – zakrywanie twarzy lub obiektów.

Maski prywatności są niezbędne do zapewnienia zgodności z RODO (ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych). Można zamaskować wszelkie statyczne lub ruchome obiekty w nagranym wideo oraz ukryć twarze za pomocą narzędzia do wykrywania twarzy. Obiekty lub twarze zostaną zakryte jednolitym kolorem podczas przeglądania i przeszukiwania archiwum, a także w wyeksportowanym materiale wideo.

ZDALNY DOSTĘP

Monitoring wielodomenowy przydatny jest dla systemów rozproszonych geograficznie np. w sieciach handlowych o wielu lokalizacjach. Konfiguracja i obsługa systemu zdalnego nadzoru możliwa jest z poziomu jednej stacji roboczej. Dodatkowe atuty:

 • Podłączenie pojedynczej stacji roboczej do wielu systemów w różnych domenach
 • Wszystkie ustawienia i urządzenia powiązane z serwerami są skonsolidowane w jednym wygodnym widoku
 • Operatorzy mogą jednocześnie uzyskiwać dostęp do kamer z wielu niezależnych systemów nadzoru.

Klient webowy w AxxonNext

Funkcje klienta webowego:

 • Bezpieczne połączenie przez protokół HTTPS
 • Obsługa układów kamer, tożsama ze standardowym klientem
 • Podgląd wideo na żywo i wygodne przeszukiwanie nagrań
 • Sterowanie kamerami PTZ
 • Zoom cyfrowy
 • Dźwięk z mikrofonów kamer
 • Eksport stopklatek i wideo
 • Podgląd stanu kamer.

Usługa chmurowa AxxonNet

AxxonNet to bezptatna usługa w chmurze, która łączy się z serwerami nadzoru AxxonNext za pośrednictwem Internetu. Szyfrowanie SSL zapewnia bezpieczną transmisję danych.

Za pomocą AxxonNext można tworzyć użytkowników oraz uprawnienia. Usługa umożliwia też wyświetlanie podglądu na żywo oraz dostęp do archiwum. Wideo ze zdarzeń / stopklatki zapisywane są w chmurze i można je wyświetlić poprzez kliknięcie w odpowiedni link. Użytkownik może otrzymywać powiadomienia o alarmach oraz wybranych zdarzeniach według własnych preferencji, np. poprzez aplikację mobilną AxxonNet.

Klient mobilny

Aplikacja pozwala na: podgląd oraz przeszukiwanie nagrań wideo, sterowanie kamerami PTZ, pracę z kamerami typu rybie oko, otrzymywanie powiadomień push, uruchomienie makr oraz korzystanie z map. Dostępne są darmowe aplikacje na iOS, Android oraz Apple TV.

OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI I ZASOBÓW

GreenStream

GreenStream automatycznie wybiera najniższy możliwy strumień kamery pasujący do bieżącej rozdzielczości wideo na ekranie klienta. Przykładowo na ekranie 1920×1080 z układem kamer 4×3 każda ramka kamery ma tylko 480×270. GreenStream eliminuje potrzebę przesyłania strumieni o pełnej rozdzielczości ze wszystkich kamer, gdy nie jesteśmy w stanie z niej realnie skorzystać.

Metadane z urządzeń IP

Metadane to skompresowany opis poruszających się obiektów w scenie. Służy do analizy wideo w czasie rzeczywistym lub inteligentnego wyszukiwania Moment Quest. Metadane są generowane w kamerach z wbudowaną analizą obrazu. Dzięki nim nie ma potrzeby dekompresowania wideo po stronie serwera, co przyczynia się do znacznego odciążenia procesora serwera wideo. To z kolei wpływa na zmniejszenie kosztów sprzętu lub zwiększenie ilości kamer na serwer.

Odciążenie GPU

Praca bez GPU:

 • Zmniejszenie zapotrzebowania na moc procesora CPU, szczególnie podczas dekodowania źródeł wideo H.265
 • Skrócenie czasu dekodowania
 • Serwery mogą jednocześnie obsługiwać więcej strumieni wideo w rozdzielczości HD i wyższej.

Praca z GPU:

 • Można podłączyć więcej kamer do jednego serwera, co zmniejsza wydatki na sprzęt i problemy z wydajnością
 • Dzięki tej technologii stacja kliencka może wyświetlić więcej kanałów wideo lub korzystać z komponentów o niższej wydajności.

UDP oraz multicasting

Axxon Next oferuje całą gamę narzędzi do zredukowania obciążenia sieci i zwiększenia wydajności systemów bezpieczeństwa. Wideo na żywo można przesyłać z serwera do stacji klienckich za pośrednictwem UDP. Obsługiwany jest również multicasting, który minimalizuje wykorzystanie sieci i optymalizuje zużycie zasobów.

INTEGRACJA I AUTOMATYZACJA

Obsługa zdarzeń zewnętrznych – szybka i prosta integracja z systemami innych firm

Połączenie z urządzeniami i systemami zewnętrznymi: SKD, SSP, SSWiN i nie tylko. Axxon Next może: obsługiwać zewnętrzne zdarzenia i zapisywać je w bazie danych oraz powiązać zdarzenie z obrazem. Może też wyszukiwać zdarzenia według ciągu znaków lub wyświetlać je w czasie rzeczywistym w panelu zdarzeń.

Makra – kreator reakcji na zdarzenia

Axxon Next obsługuje elastyczną konfigurację złożonej odpowiedzi systemu na dowolny zestaw zdarzeń. Użyj logiki jeżeli x to y, aby utworzył makro, które automatycznie wykona nieograniczoną liczbę akcji w systemie. Makra pozwalają programować reakcje na określone zdarzenia na poziomie systemu i urządzenia.

ZARZĄDZANIE ORAZ PRACA AWARYJNA

Redundacja – twój VMS jest zawsze aktualny

Tryb fallover szybko przełącza się na serwer rezerwowy, gdy utracona zostanie komunikacja z serwerem podstawowym. Serwer rezerwowy automatycznie przejmuje wszystkie funkcje uszkodzonego serwera lub działającego nieprawidłowo. Natychmiastowe wznawianie transmisji wideo na żywo oraz nagrywania do archiwum. Istnieje możliwość wyłączenia dowolnego serwera bez utraty danych, np. w celach konserwacji.

Aktualizacja serwerów oraz stacji klienckich

Cicha aktualizacja serwerów. Można zaktualizować wszystkie serwery w klastrze w trybie cichym. Aby to zrobić, należy wybrać wymaganą dystrybucję oprogramowania pliku w formacie zip lub podać link www.

Automatyczna aktualizacja stacji klienckich, gdy klient Axxon Next połączy się z serwerem, który posiada nowszą wersję oprogramowania, operatorowi pojawi się informacja o możliwości aktualizacji. Po potwierdzeniu, proces aktualizacji jest wykonywany automatycznie.

Uwierzytelnianie LDAP

Funkcja ta znacznie ułatwia zarządzanie użytkownikami administratorom systemów w dużych firmach. Operatorzy mogą zalogować się do systemu nadzoru, wprowadzając poświadczenia swojej domeny Windows. Administrator systemu łączy katalog LDAP z Axxon Next i wybiera użytkowników do dodania. Może również powiązać prawa dostępu do VMS z grupami katalogów korporacyjnych. Po usunięciu profilu użytkownika na serwerze LDAP, system również może go automatycznie usunąć z Axxon Next.

Pomiar i wykrywanie podwyższonej temperatury

Wartości konfigurowalnej temperatury są kodowane kolorystycznie zarówno w czasie rzeczywistym, jak i na materiale wideo, np. zielony dla temperatury normalnej i czerwony dla podwyższonej. Istnieje możliwość konfiguracji automatycznych scenariuszy w przypadku wykrycia podwyższonej temperatury.

Kamery termowizyjne mierzą temperaturę ciała z dokładnością +/-0,5 (+/-0,3 °C z kalibracją Blackbody). Zajmuje to 1 sekundę, więc nie ma ryzyka zatłoczenia w miejscu pomiaru. Temperatura jest mierzona zdalnie  w odległości powyżej 2 m od osoby. Dodatkowo zintegrowana analiza wideo sprawia, że tylko ludzkie twarze zostają uchwycone do pomiaru temperatury. W ten sposób unika się fałszywych alarmów związanych np. z gorącymi napojami.

Axxon Next VMS nie jest oprogramowaniem medycznym i jest używany tylko jako punkt kontrolny na wejściu. Uzyskane wyniki powinny być później potwierdzone przez autoryzowane urządzenia medyczne.

Detekcja zachowania dystansu społecznego

Nasza analityka behawioralna, oparta na sztucznej inteligencji i korzystająca ze wzorców zachowań umożliwia wykrywanie naruszenia wcześniej zdefiniowanych ograniczeń dystansu społecznego. W przypadku wykrycia naruszenia, mogą być wysyłane powiadomienia do odpowiednich osób. Wszystkie przypadki są rejestrowane i szybko dostępne w nagraniach wideo poprzez wyszukiwanie według zdarzeń alarmowych.

Alarm o braku maseczki

Narzędzie rozpoznaje zarówno obecność, jak i brak maseczki. Po wykryciu nieprawidłowości, system wysyła alarm do operatorów. Wszystkie naruszenia są rejestrowane, a materiał wideo ze zdarzenia może być od razu przeszukiwany.

PRYWATNA CHMURA VMS

AxxonNet to oprogramowanie do zarządzania wideo, które umożliwia dostawcom usług komunikacyjnych i integratorom systemów tworzenie opartych na chmurze rozwiązań do monitoringu wideo (VSaaS), które wykorzystują moc analizy sieci neuronowych AxxonSoft i inteligentne wyszukiwanie nagranego wideo.

Klient Webowy charakterystyka:

 • Architektura mikrousług; skalowalność pozioma; wdrożenie jednym kliknięciem.
 • Zarządzanie poprzez Kubernetes.
 • Monitorowanie aplikacji poprzez Prometheus; logowanie za pomocą stosu ELK.
 • Wysyłanie zdarzeń do platform loT; eksport nagrań wideo zdarzeń alarmowych do serwisów streamingowych, np. Amazon KVS.
 • Szybko dostosowywalny graficzny interfejs użytkownika z narzędziem OEM GUI development kit.

Serwery VMS w chmurze to dynamiczna alokacja zasobów dla każdego nowego klienta lub zadania, skalowanie do 10 tys. serwerów oraz usługa pracy awaryjnej.

Systemy raportów AxxonData pozwalają na nieograniczony skalowalny system raportów oraz tworzenie nowych raportów według prostego konfiguratora.

MOŻLIWOŚCI BUDOWY SYSTEMU CHMUROWEGO AXXONNET

Lokalne serwery VMS na miejscu, które można konfigurować i monitorować za pośrednictwem chmury (klient webowy, aplikacje mobilne) lub lokalnie (klient desktopowy):

 • Archiwum wideo jest przechowywane lokalnie; na nagrania nie mają wpływu awarie połączenia internetowego.
 • Wybrane fragmenty wideo można przechowywać w chmurze, aby mieć do nich szybki dostęp z różnych urządzeń.
 • Chmura ułatwia dostęp, konfigurację i monitorowanie dowolnego systemu lokalnego.

Axxon Intellect Enterprise – funkcje i możliwości

Axxon Intellect Enterprise to wielofunkcyjna otwarta platforma PSIM przeznaczona do kompleksowych rozwiązań bezpieczeństwa o dowolnej skali. Nowoczesne oprogramowanie integruje monitoring wizyjny, SAP, systemy ochrony obwodowej, systemy kontroli dostępu oraz audio. Klient otrzymuje jednolity system informacyjny, który realizuje funkcje obróbki i inteligentnej analizy danych oraz daje możliwość szybkiej reakcji na zdarzenia.

Dzięki modułowej budowie Axxon Intellect użytkownik ma możliwość wyboru konkretnych funkcji, potrzebnych dla biznesu. Otrzymuje w pełni funkcjonalny system bezpieczeństwa i oszczędność kosztów.

Moduły rozwiązań:

 • POS Intellect
 • AUTO Intellect
 • FACE Intellect

Podstawowe funkcje

Inteligentny Wideo Monitoring – możliwość centralnej obsługi nieograniczonej liczby kamer i serwerów. Zaprojektowany przez profesjonalistów przyjazny dla użytkowników interfejs spełnia wszystkie warunki wygodnego i wydajnego użytkowania systemu. Przede wszystkim oferuje łatwy dostęp do zgromadzonych przez system informacji i możliwość podejmowania natychmiastowych decyzji w sytuacjach naruszenia bezpieczeństwa.

Przetwarzanie dźwięku dzięki sieciowemu modułowi audio – duży stopień dopasowania do indywidualnych potrzeb. Możliwość oddzielenia lub zsynchronizowania nagrywania dźwięku i obrazu.

Przetwarzanie obrazu – najwyższy poziom wykrywania ruchu, detekcji twarzy oraz klasyfikowania obiektów i ich zachowania. Inteligentne filtrowanie przez system fragmentów obrazu z wykrytym podejrzanym działaniem.

Współpraca z systemami IP – bezproblemowa obsługa większości dostępnych na rynku kamer sieciowych, ciągła aktualizacja listy urządzeń i obsługiwanych funkcji.

Integracja z każdym sprzętem i oprogramowaniem – łatwe wdrożenie Axxon Soft w już istniejący system urządzeń.

Kontrola dostępu – zaawansowany moduł kontroli dostępu zapewnia najwyższe bezpieczeństwo obiektu. Dostępne opcje to np. moduł kalkulacji czasu pracy, moduł kontroli przepustek, czy moduł identyfikacji na podstawie zdjęcia.

Moduł alarmu pożarowego – zaawansowana zintegrowana ochrona w przypadku potencjalnego pożaru lub włamania.

Automatyzacja obsługi zdarzeń – system Axxon rozpoznaje zdarzenia, analizuje je i podejmuje działania według scenariuszy. Pomaga w pełni usprawnić działanie systemu bezpieczeństwa dzięki automatyzacji większości procesów.

Aplikacja mobilna Axxon Intellect umożliwia zdalny podgląd obrazu z kamer i dostęp do materiałów archiwalnych. Dodatkowo użytkownik w łatwy sposób może zarządzać ustawieniami kamer, powiadomieniami, mapami interaktywnymi i wieloma innymi funkcjami.

Architektura Axxon Intellect

Axxon Intellect Enterprise rezygnuje z klasycznej architektury client-server i trzywarstwowej architektury na rzecz modelu rozproszonego. Platforma korzysta z trzech komponentów: servera, klienta i bramy/routera.

Serwery tworzą segment sieciowy o strukturze P2P (peer-to-peer) – wszystkie dane i połączenia wywoływane wydarzeniami są skonfigurowane jako S2S (server-to-server). Klienci podłączają się do jednego bądź wielu serwerów, bezpośrednio lub poprzez bramy.

Bramy służą jako urządzenia trasujące i optymizatory definiujące segmenty w sieci rozproszonej. Sieć Axxon Intellect Enterprise typu peer-to-peer wykorzystuje wiele rodzajów łączności (LAN, WAN, komórkowa) pomiędzy użytkownikami w sieci i ich kumulującej się przepustowości łącza, w przeciwieństwie do konwencjonalnych scentralizowanych zasobów, gdzie względnie mała ilość serwerów stanowi wartość podstawową dla usługi lub aplikacji.

Technologia rozproszona oznacza, że Axxon Intellect Enterprise jest wysoce niezawodny i bezpieczny w razie uszkodzenia – jeżeli pojawia się problem w module lub połączeniu sieci, Axxon Enterprise automatycznie przełącza się do innego działającego serwera. Komponent serwerowy Axxon Intellect Enterprise obecnie działa na NT, Linuxie oraz AIXie.

Najważniejsze funkcje oferowane przez moduł POS Intellect:

 • nadzór wideo przy użyciu kamer analogowych oraz IP (wsparcie dla ponad 9900 różnych modeli urządzeń)
 • inteligentna analiza zachowania klientów (zliczanie osób, detekcja długości kolejki, mapy ciepła)
 • kontrola pracy kasjera – synchronizacja danych z terminala kasowego z materiałem wideo zarejestrowanym przez kamerę umieszczoną przy kasie; podświetlenie linii dla zdarzenia, w którym pojawi się określona treść
 • analiza archiwum, w tym wyszukiwanie materiału wideo według danej pozycji z rachunku (wyszukiwarka tekstu paragonu) oraz odtwarzanie w zwolnionym trybie
 • możliwość pracy zdalnej- tworzenie statystyk transakcji gotówkowych w każdym sklepie sieci handlowej (raporty webowe), zdalny nadzór wideo w czasie rzeczywistym oraz dostęp do archiwalnego materiału wideo
 • konfiguracja automatycznej odpowiedzi systemu, tworzenie scenariuszy działania w przypadku określonych zdarzeń.

POS Intellect to wydajny nadzór wideo, sprofilowane rejestry kasowe oraz pełna kontrola koszyka klienta.

Moduł Axxon Intellect POS oferuje narzędzia niezbędne do zwalczania i zapobiegania oszustwom, kradzieżom i innym nadużyciom, z którymi borykają się na co dzień małe i duże sklepy. Inteligentny nadzór wideo oraz ścisła integracja z innymi systemami, zapewnią pełną kontrolę nad wszystkimi transakcjami i czynnościami – od punktów kasowych po przestrzeń sklepową.

Moduł POS Intellect oferuje oprogramowanie do zarządzania wideo dla każdego terminala kasowego znajdującego się w sklepie. Automatycznie rejestruje wszystkie zdarzenia, kontroluje zawartość rachunków i wszystkie zebrane informacje zapisuje na bieżąco w bazie danych. System synchronizuje obraz wideo rejestrowany ze stanowiska kasowego. Kontroluje zarówno listę produktów na każdym z rachunków, jak i proces płatności, bez względu na to czy jest to płatność gotówkowa czy kartą. Moduł weryfikuje poprawność wprowadzanych przez kasjera danych i nadzoruje czynność wydawania reszty klientowi. Ogranicza to do minimum prawdopodobieństwo oszustwa i zapewnia ściślejszą kontrolę nad działaniami pracowników oraz zachowaniem klientów.

Moduł POS Intellect zapewnia dostęp i kontrolę nad całą sprzedażą detaliczną. Pozwala na natychmiastowe wyświetlenie i wydrukowanie dowolnej klatki wideo, jednoczesne monitorowanie wielu terminali kasowych (POS – Point of Sale) na tym samym ekranie oraz dowolne dostosowanie raportów sprzedażowych. Wystarczy określić wymagane parametry, a system automatycznie posortuje i wyszuka dane, odpowiednio – przez datę/czas, identyfikator terminala, przyporządkowanie do grupy, imię kasjera, cenę itp. Dodatkowo system oblicza statystyczne dane sprzedaży, dzięki czemu stanowi potężne narzędzie do analizy biznesowej.

AUTO Intellect

Auto Intellect – System rozpoznawania tablic rejestracyjnych i monitorowania ruchu

Monitorowanie, kontrola i zarządzanie ruchem lub flotami pojazdów często ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania wielu firm. Dlatego mogą one potrzebować skutecznej technologii do rozpoznawania tablic rejestracyjnych, umożliwiającej śledzenie pojazdów, zarządzanie miejscami parkingowymi i ruchem magazynowym w czasie rzeczywistym.

Rozwiązanie Axxon Auto Intellect  łatwo łączy się z już istniejącym sprzętem i oprogramowaniem – bez względu na typ. To wybór zapewniający prostą instalację, łatwą konfigurację i zwiększoną dostępność.

Podstawowe zadania Auto Intellect obejmują:

 • rozpoznawanie tablic rejestracyjnych pojazdów, monitorowanie przepływu pojazdów i wyszukiwanie określonych pojazdów
 • automatyczne egzekwowanie ograniczenia prędkości poprzez przechwytywanie zdjęć / filmów
 • automatyczne wymuszanie czerwonych świateł poprzez przechwytywanie zdjęć / filmów
 • zbieranie danych o ruchu i przekazywanie ich do zautomatyzowanego systemu kontroli ruchu
 • rozpoznawanie numeru rejestracyjnego wagonu i numeru kontenera towarowego (inteligentny monitoring kolei).

Rozpoznawanie Tablic Rejestracyjnych

System, wyposażony w najlepsze technologie Adaptive Recognition, rozpoznaje i rejestruje tablice rejestracyjne samochodów, nawet obiektów ruchomych i porównuje je z bazą danych. Rejestruje również wszystkie pojazdy, które przejeżdżają przez określoną strefę, zdjęcie samochodu i tablicy rejestracyjnej oraz odnotowuje datę, czas rejestracji i kierunek każdego pojazdu.

Funkcja rozpoznawania tablic rejestracyjnych (LPR) pozwala zidentyfikować skradzione pojazdy, zautomatyzować rejestrację transportu i zapewnić kontrolę dostępu w zabezpieczonych lokalizacjach. Jest też pomocna w rozplanowaniu i monitorowaniu miejsc parkingowych. W przypadku zautomatyzowanych parkingów Auto Intellect pozwala zaoszczędzić pieniądze i zapewnia duże możliwości analityczne.

 • Dokładność powyżej 95%
 • Integracja z systemami kontroli dostępu
 • Funkcjonalność ‘czarnej listy’
 • Integracja z prędkościomierzem.

Monitorowanie ruchu pojazdów

Korki uliczne są powracającym problemem zarówno dla usług publicznych, jak i przedsiębiorstw komercyjnych.

Dzięki Auto Intellect zarządzanie miejscem o dużym natężeniu ruchu będzie łatwiejsze. Inteligentne czujniki transportu i ruchu dostarczają w czasie rzeczywistym dane, których potrzebujesz, aby zapobiec problemom przed ich pojawianiem się i wydajnie zorganizować nadzorowaną przestrzeń.

 • Zbieranie statystyk ruchu oraz ich analiza
 • Do 6 pasów ruchu na kamerę
 • Automatyczne wykrywanie naruszenia przepisów drogowych – ograniczenia prędkości, zakazu zatrzymywania, zakazu wyprzedzania, jazdy samochodem w przeciwnym kierunku, itd.
 • Wstępnie skonfigurowane ustawienia typów pojazdów – motocykle, samochody osobowe, ciężarówki (długość do 12 m), autobusy.

FACE Intellect

Moduł Face Intellect to system rozpoznawania i wyszukiwania twarzy. Dokonuje on automatycznej detekcji i zapisu obrazu danej osoby, a następnie, w celu poprawnej identyfikacji, porównuje go z innymi obrazami zgromadzonymi w specjalnej bazie danych. System powiadamia operatora o wykryciu twarzy w ramie obrazu. Kamera znajdująca się np. przy wejściu do firmy może rejestrować wszystkich, którzy przechodzą i zapisywać ich twarze w bazie.

Zalety systemu Axxon Face Intellect:

 • Nieinwazyjny, bezdotykowy proces identyfikacji
 • Detekcja ludzkiej twarzy bez względu na zarost, fryzurę, okulary, starzenie się oraz inne warunki np. tło
 • Kompatybilność z innymi bazami danych
 • Powiadomienia o rozpoznanych osobach w czasie rzeczywistym
 • Łatwa integracja z istniejącymi systemami
 • Automatyczna synchronizacja z bazą danych
 • Integracja z systemami kontroli dostępu
 • Algorytmy rozpoznawania napędzane przez Cognitec SDK v 5.0.

Moduł rozpoznawania twarzy służy do automatycznej identyfikacji osób na podstawie zarejestrowanych obrazów wideo. Rozpoznaje twarze zarejestrowane przez kamery wideo, a następnie porównuje ich parametry z cyfrowymi szablonami przechowywanymi w specjalnej bazie danych. Moduł ten może być stosowany np. w połączeniu z systemem kontroli dostępu. Moduł rozpoznawania twarzy gwarantuje dużą dokładność.

W pierwszej kolejności narzędzie do wykrywania twarzy rejestruje obecność twarzy w obrębie klatki. Następnie moduł przyjmuje jeden z dwóch trybów pracy: tryb identyfikacji lub weryfikacji.

W trybie identyfikacji parametry zarejestrowanych przez kamerę twarzy są porównywane do szablonów znajdujących się w bazie danych. Pomaga to na przykład określić, czy dana osoba jest na czarnej liście lub VIP-ów.

W trybie weryfikacji twarzy posiadacza karty dostępu lub osoby legitymującej się innym dokumentem tożsamości, przy przejściu przez kontrolę ich parametry porównywane są z parametrami prawowitego właściciela, którego zdjęcie przechowywane jest w bazie danych. Pozwala to sprawdzić, czy osoba ubiegająca się o dostęp jest faktycznie tym, za kogo się podaje.

Zwiększona kontrola dostępu

W tym przypadku rozpoznawanie twarzy odbywa się w trybie weryfikacji. Kamera przy wejściu rejestruje twarze przychodzących osób i połączona jest z narzędziem wykrywania twarzy oraz modułem rozpoznawania twarzy systemu Intellect. Ten scenariusz jest uruchamiany w momencie, gdy karta dostępu zostanie zbliżona do czytnika kart. Detekcja twarzy przechwytuje obraz wideo twarzy pojawiającej się osoby. Moduł analizuje parametry obrazu i porównuje je z danymi prawdziwego posiadacza karty, znajdującymi się w bazie danych.

System można tak zaprogramować, aby po prawidłowo przeprowadzonej identyfikacji automatycznie udzielał dostępu lub go odmówił w przypadku małego prawdopodobieństwa autentyczności danej osoby. Proces ten może być sterowany także ręcznie przez operatora. Na ekranie operatora wyświetla się obraz zarejestrowanej twarzy, dane osobowe oraz stopień podobieństwa. W tym scenariuszu to operator decyduje czy można udzielić dostępu.

Zautomatyzowana kontrola twarzy

W tym przypadku moduł rozpoznawania twarzy działa w trybie identyfikacji. Kamera z aktywnym narzędziem wykrywania twarzy instalowana jest przy wejściu. Kiedy osoba pojawia się w polu widzenia, obraz jej twarzy zostaje przechwycony, przetworzony i porównany z obrazami znajdującymi się w bazie danych, np. w bazie VIP-ów lub osób znajdujących się na tzw. czarnej liście.

Kiedy twarz zostaje rozpoznana, na wyświetlaczu pojawia się przechwycony obraz, obraz odniesienia z bazy danych, dane osobowe oraz komentarze, dotyczące kategorii, do której zaliczana jest dana osoba. Jeżeli obraz pokrywa się z obrazem odniesienia pochodzącym z bazy danych, komentarz nie jest już konieczny, gdyż system sam klasyfikuje daną osobę do określonej grupy. W zależności od wyniku rozpoznania mogą zostać podjęte odpowiednie działania. Przykładowo, jeśli dana osoba zostanie uznana za VIP-a, operator musi powiadomić o tym kierownika obiektu. Jeśli osoba znajduje się na czarnej liście, strażnicy muszą zapobiec jej wejściu na teren obiektu.

Moduł rozpoznawania twarzy może być stosowany do różnych operacji związanych z automatyczną identyfikacją osób. Platforma Intellect pozwala tworzyć scenariusze mogące obejmować każdy z podsystemów bezpieczeństwa. Rodzaj scenariusza, poziom zaangażowania operatora, a także rodzaj interakcji zachodzących pomiędzy modułem rozpoznawania twarzy a innymi elementami systemu są określane przez politykę bezpieczeństwa danego obiektu.

Moduł wyszukiwania twarzy pozwala na tworzenie bazy wszystkich twarzy zarejestrowanych przez kamery. Umożliwia przeszukiwanie tej bazy w celu odnalezienia podobnych twarzy. Moduł pozwala na przyspieszenie przeszukiwania archiwum interesujących nas osób oraz uzyskanie statystyk dotyczących ich wychwytywania przez różne kamery.

Aplikacje i zastosowanie

Moduł Face Intellect to doskonałe rozwiązanie do zastosowań w miejscach publicznych: na lotniskach, stadionach, poprzecznych strefach kontroli granicznej, w więzieniach oraz na terenie obiektów wojskowych czy o ograniczonym dostępie. Sprawdzi się także w branży detektywistycznej.

Moduł Face Intellect uwierzytelnia właściciela karty poprzez automatyczne porównanie jego twarzy z obrazem przechowywanym w bazie danych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu AxxonSoft, skontaktuj się z naszym działem handlowym!