Oprogramowanie VMS

Oprogramowanie VMS

Co to jest VMS?

VMS – ang. Video Management System / Video Management Software jest to system zarządzania nadzorem wideo.

W wielu przypadkach VMS stanowi podstawę infrastruktury bezpieczeństwa firmy. Systemy VMS są coraz bardziej wydajne i funkcjonalne, pozwalają m. in.: nagrywać, archiwizować i analizować dane obrazu wideo przesłanego przez urządzenia do monitoringu oraz są podstawą optymalizacji ilości gromadzonych danych.

VMS konsoliduje wszystkie elementy w jedno spójne rozwiązanie – różne typy kamer do monitoringu, rejestratory, pamięci masowe, itd.

Co daje VMS?

  • Gromadzenie w jednym miejscu wideo z wszystkich kamer i urządzeń rejestrujących.
  • Zapis i archiwizacja danych (według zdefiniowanych kryteriów), zwiększenie przepustowości sieci dzięki jednemu interfejsowi do zarządzania, użytkownicy mają równoczesny dostęp do kamer na wszystkich serwerach.
  • Obniżenie kosztów pamięci masowej.
  • Wygodny podgląd i przeglądanie nagrań. Możliwość wyświetlania wielu widoków z kamer na jednym nagranym strumieniu.
  • Pomoc w zachowaniu zgodności z przepisami i wymogami prawnymi, poprzez ustanowienie automatycznych zasad przechowywania nagrań wideo z monitoringu przez wyznaczone okresy czasu.
  • Dodatkowe funkcje: detekcja ruchu, dwukierunkowa transmisja dźwięku, monitorowanie wyjść/wejść alarmowych, zdalne sterowanie kamerami PTZ, rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, integracja z POS, zliczanie osób.

Kamery do monitoringu obecnie mają coraz szersze zastosowanie, również poza branżą bezpieczeństwa. Dlatego nowoczesne systemy VMS pomagają zarówno w podniesieniu bezpieczeństwa obiektu, jak i gromadzeniu i analizie unikalnych danych zarejestrowanych przez kamery. W efekcie firma może znacznie podnieść jakość obsługi klienta, kontroli personelu i przede wszystkim optymalizować koszty i zwiększać zyski ze sprzedaży.

System zarządzania wideo to niezastąpiona pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników i klientów. VMS pozwala firmom monitorować w czasie rzeczywistym działania odbywające się w ich obiektach, w tym przestępstwa i wszelkie podejrzane zdarzenia (kradzieże, nadużycia). Organizacje mogą również wykorzystać swój system VMS, aby upewnić się, że pracownicy przestrzegają ustalonych przepisów bezpieczeństwa i ochrony, zwłaszcza w momencie wypadku lub obrażeń.

Polecane oprogramowania VMS