Oprogramowanie NVR HikVision

NVR HikVision


Menu rejestratora odpowiada za zarządzanie i konfigurację rejestratora, a zasilane jest przez niezawodny i najnowocześniejszy system operacyjny - Linux. Dzięki takiemu rozwiązaniu realne było skonstruowanie działającego menu, z którego zarówno instalator, jak i użytkownik końcowy mogą bez żadnych komplikacji korzystać w celu dostosowania systemu monitoringu do swoich specyficznych wymagań. Menu lokalne rejestratora pozwala na skonfigurowanie: uprawnień użytkowników i ustalenie liczby użytkowników, którzy mogą uzyskać zdalny dostęp do urządzenia, harmonogramu nagrywania dla każdego kanału z osobna, wybranie protokołu sterowania kamerami PTZ i ustawienie jego parametrów, ustalenie stref detekcji i masek prywatności oraz wiele innych przydatnych funkcji, które ułatwiają zarządzanie rejestratorem i całym systemem monitoringu.

×