Oprogramowanie Hik-Partner Pro

Efektywne zarządzanie ochroną i zabezpieczeniami z Hik-Partner Pro


System Hik-Partner Pro umożliwia szybkie ustalenie, czy urządzenia są podłączone i funkcjonują prawidłowo. Powiadomienia są wyświetlane niezwłocznie po przełączeniu kamer lub innych urządzeń do trybu offline. Można też zwiększyć sprzedaż, ponieważ system umożliwia wykrywanie problemów i powiadamianie klientów nawet przed wystąpieniem niekorzystnych skutków.

Pobieranie aplikacji Hik-Partner Pro
×