Konfiguracja domofonu modułowego HIKVISION

Instrukcja konfiguracji domofonu modułowego HIKVISION

Podłącz wszystkie urządzenia do sieci LAN oraz do zasilania, jeśli Twój switch nie posiada opcji zasilania PoE

Aktywuj wszystkie urządzenia np. przy pomocy SADP Tool

Zaadresuj każde z urządzeń unikalnym adresem IP

Dodaj urządzenia do programu IVMS 4200 V3.x.x.x w celu ich konfiguracji

Konfiguracja paneli zewnętrznych

Panel zewnętrzny systemu modułowego, składa się z poszczególnych elementów.

  • DS-KD8003IME1 – stacja zewnętrzna jednoabonentowa z kamerą
  • DS-KD-KK – lista sześciu abonentów
  • DS-KD-IN – moduł wskaźnika
  • DS-KD-KP – klawiatura numeryczna
  • DS-KD-M/E – czytnik kart zbliżeniowych
  • DS-KD-DIS – wyświetlacz LCD
  • DS-KD-BK – zaślepka
  • DS-KD-INFO – podświetlana lista lokatorów

1. Jeden panel zewnętrzny w systemie konfigurujemy następująco:

Remote configuration/Intercom/ID Configuration

Remote Configuration/Network/Linked Network Configuration

W przypadku gdy zostanie dołączony moduł wieloabonentowy (6 klawiszy), należy zaadresować odpowiednio kolejne przyciski. Robimy to w następujący sposób:

Remote Configuration/Intercom/Sub Module/Nametag Module Settings

Pamiętamy o tym, że w module DS-KD-KK przypisujemy przyciski począwszy od drugiego abonenta, gdyż przycisk dla pierwszego abonenta będzie znajdował się na panelu głównym DS-KD8003IME1.

W przypadku modułu z klawiaturą numeryczną postępujemy analogicznie, przypisując numer wywołania do liczby porządkowej abonenta.

W polu (Main) Door Station IP Adress wpisujemy adres IP stacji zewnętrznej nadrzędnej i zapisujemy zmiany. Pozostałe parametry takie jak przypisanie klawiszy do abonentów, wykonujemy tak jak podczas konfiguracji stacji nadrzędnej.

Konfiguracja paneli wewnętrznych

1. Jeden panel zewnętrzny w systemie konfigurujemy następująco:

Remote configuration/Intercom/ID Configuration

W polu (Main) Door Station IP Adress, wpisujemy adres IP stacji zewnętrznej nadrzędnej. Main Door station Type określamy jako (D Series)

2. Więcej niż jeden panel wewnętrzny dla jednego abonenta

W celu dodania kolejnego panelu wewnętrznego dla jednego abonenta, konfigurujemy go w następujący sposób:

Remote configuration/Intercom/ID Configuration

Ustawiamy także adres IP stacji wewnętrznej nadrzędnej

Remote configuration/Intercom/ID Configuration