Konfiguracja domofonu Hikvision

Instrukcja konfiguracji domofonu HIKVISION

Podłącz wszystkie urządzenia do sieci LAN, oraz do zasilania, jeśli Twój switch nie posiada opcji zasilania PoE

Aktywuj wszystkie urządzenia np. przy pomocy SADP Tool

Zaadresuj każde z urządzeń unikalnym adresem IP

Dodaj urządzenia do programu IVMS 4200 w celu ich konfiguracji

Konfiguracja paneli zewnętrznych (stacje bramowe serii KV i KB)

1. Jeden panel zewnętrzny w systemie

Panele zewnętrzne występują w wersji jednoabonentowej lub wieloabonentowej. Oznacza to, że mogą posiadać jeden przycisk wywołania, lub kilka. Poniżej przykład konfiguracji dla:

 1. Panela jednoabonentowego
   • aby panel jednoabonentowy działał poprawnie zmień ustawienia ID oraz ustawienia IP urządzeń powiązanych tak, jak na rys. 1 i 2
konfiguracji-domofonu-HIKVISION

Rys. 1

konfiguracji-domofonu-HIKVISION

Rys. 2

 1. Panela wieloabonentowego
    • aby poprawnie skonfigurować panel wieloabonentowy zmień ustawienia ID oraz ustawienia IP urządzeń powiązanych tak samo jak w przypadku panela jednoabonentowego
    • następnie do przycisków na panelu zewnętrznym przypisz numery paneli wewnętrznych, tak jak na rys. 3 i 4.
konfiguracji-domofonu-HIKVISION

Rys. 3

konfiguracji-domofonu-HIKVISION

Rys. 4

2. Więcej niż jeden panel zewnętrzny w systemie

W przypadku, gdy występuje więcej niż jeden panel zewnętrzny, wymagają one odpowiedniej konfiguracji. Należy ustalić, który z nich będzie panelem nadrzędnym i skonfigurować go tak samo jak w przypadku, gdy występuje tylko jeden panel zewnętrzny. Pozostałe panele trzeba skonfigurować tak, aby były zależne od panela nadrzędnego.

 1. Konfiguracja panela zewnętrznego jako podrzędny
   • w zakładce Intercom/ID configuration w polu No zmień wartość zgodnie z kolejnością panelu. Np. Jeśli jest to panel drugi wartość No będzie wynosić 1, jeśli trzeci 2, itd. tak jak na rys. 5
   • w zakładce Network/Linked Network Configuration, w polu (Main) Door Station Configuration IP Adress wpisz adres IP stacji, która została skonfigurowana jako nadrzędna, tak jak na rys. 6.
konfiguracji-domofonu-HIKVISION

Rys. 5

konfiguracji-domofonu-HIKVISION

Rys. 6

Konfiguracja paneli wewnętrznych (stacji klienckich serii KH)

1. Jeden panel wewnętrzny dla jednego lokatora

 1. W przypadku panela zewnętrznego jednoabonentowego
   • W zakładce Intercom/ID Configuration/Room No: wpisz numer lokalu zgodny z numerem przypisanym na przycisku w panelu zewnętrznym (w tym przypadku 101, patrz rys3) tak jak na rys. 7.
   • W zakładce Network/Linked network configuration zmień (Main) door station IP Adress, na adres stacji zewnętrznej nadrzędnej oraz Main Door station Type na /V, tak jak na rys. 8.
konfiguracji-domofonu-HIKVISION

Rys. 7

konfiguracji-domofonu-HIKVISION

Rys. 8

 1. W przypadku panela zewnętrznego wieloabonentowegoDla każdego przycisku wywołania na panelu zewnętrznym, przypisujemy jeden panel wewnętrzny.
    • W panelu wewnętrznym zmień numer na taki jak numer przycisku wywołania na panelu zewnętrznym. Np. Jeśli pierwszy przycisk na panelu zewnętrznym ma numer 101 i ma on komunikować się z tym panelem, w zakładce Intercom/ID Configuration/Room no/ wpisz numer 101 tak jak na rys. 7
    • W zakładce Network/Linked network configuration zmień (Main) door station IP Adress, na adres stacji zewnętrznej nadrzędnej oraz zmień Main Door station Type na /V, tak jak na rys. 8.

2. Więcej niż jeden panel wewnętrzny dla jednego lokatora

W sytuacji gdy w jednym lokalu mają znajdować się dwa panele wewnętrzne przypisane do tego samego przycisku wywołania, trzeba odpowiednio je skonfigurować. Jeden z paneli musi być nadrzędny. Konfigurujemy go identycznie jak w przypadku systemu z jednym panelem wewnętrznym. Kolejne panele ustawiamy tak, by były zależne od panela nadrzędnego.

   • Wybierz panel który ma być podrzędny i w zakładce Intercom/ID Configuration/Device type: zmień na Station Extension, oraz zmień wartość NO na numer zgodny z kolejnością panela, pamiętając że zaczynają się one od 1 (np. drugi panel: No 1, trzeci panel: No 2 itd.) tak jak na rys. 9.
   • W zakładce Network/Linked Network Configuration/Main door station IP/ wpisz adres IP nadrzędnej stacji wewnętrznej, tak jak na rys. 10
konfiguracji-domofonu-HIKVISION

Rys. 9

konfiguracji-domofonu-HIKVISION

Rys. 10

Dodatkowy sterownik drzwi (DS – K2M060)

   • Aby dodać do wybranej stacji zewnętrznej dodatkowy sterownik drzwi np. DS – K2M060 oprócz poprawnego podłączenia przewodów, musisz go aktywować. W tym celu w Remote configuration wybranej stacji zewnętrznej i w zakładce System/RS485 zmień Bitrate na 19200, Working mode na AccesControlModule i zapisz zmiany. Rys. 11.

Rys. 11

konfiguracji-domofonu-HIKVISION