Konfiguracja domofonów II generacji bezpośrednio z panelu wewnętrznego

Konfiguracja domofonów II generacji bezpośrednio z panelu wewnętrznego

1. Nadanie hasła administratora

Należy dwukrotnie wprowadzić hasło dla profilu administratora

  • od 8 do 16 znaków
  • kombinacja liter i cyfr

2. Wybór języka

3. Ustawienie adresu IP dla stacji wewnętrznej

4. Ustawienie numeru wywołania

W przypadku podłączenia z panelem zewnętrznym jednoprzyciskowym pozostawić bez zmian

5. Konfiguracja panela zewnętrznego

Należy wybrać panel, z którym będziemy się łączyć.
Następnie naciskamy przycisk konfiguracji po prawej stronie

W tym miejscu możemy zmienić parametry IP stacji zewnętrznej oraz język zgodny z ustawieniami stacji wewnętrznej.

6. Po zakończonej konfiguracji wyświetli się menu główne panela wewnętrznego