Aktywacja urządzeń Hikvision

Instrukcja aktywacji urządzeń Hikvision

Połączenie urządzenia z komputerem:
Urządzenia Hikvision możemy połączyć z komputerem poprzez podłączenie ich do tej samej sieci, w której pracuje komputer (switch lub router) lub bezpośrednio łącząc port LAN urządzenia z portem karty sieciowej komputera.

Po upływie około 30 sekund od uruchomienia urządzenia powinno być ono widoczne w programie SADP Tool. Jego stan powinien wskazywać na nieaktywny.

Instrukcja-aktywacji-urządzeń-firmy-Hikvision-01

Aby poprawnie aktywować nowe urządzenie należy:

- zaznaczyć urządzenie znacznikiem w pierwszej kolumnie (zaznaczone strzałką)

- ustalić hasło urządzenia

- zmienić adresację zgodnie z topologią sieci w której ma pracować (zielona ramka)

- zapisać zmiany

 

Instrukcja-aktywacji-urządzeń-firmy-Hikvision

Do konfiguracji urządzeń należy użyć programu Internet Explorer. W polu adresu należy wpisać adres IP rejestratora, bądź kamery w następujący sposób:
(przykładowy adres) http://192.168.1.72
Następnie logujemy się do urządzenia: nazwa użytkownika to: admin, natomiast hasło odpowiada temu, które zostało nadane podczas aktywacji.

UWAGA! Istnieje możliwość aktywacji wielu urządzeń w jednym czasie. Należy pamiętać jednak, że wszystkie będą miały takie samo hasło administratora.