Tabela kompatybilności obudów i urządzeń Satel

plastikowe metalowe
ZESTAWIENIE OBUDÓW I URZĄDZEŃA OPU-4 P OPU-4 PW OPU-3 P OPU-2 B OPU-1 A OPU-1 B OPX-1 OPXM-1 OBU-M-LCD OBU-M-LCD-S OBU-M-LED-S OMI-5 OMI-4 B OMI-3 B OMI-2 B OMI-1 B
centrale, ekspandery
INTEGRA 256 Plus centrala alarmowa C
INTEGRA 128-WRL centrala alarmowa C/E/F E/F
INTEGRA 128 Plus centrala alarmowa C
INTEGRA 128 centrala alarmowa C
INTEGRA 64 Plus centrala alarmowa C
INTEGRA 64 centrala alarmowa C
INTEGRA 32 centrala alarmowa C
INTEGRA 24 centrala alarmowa C
CA-64 PTSA tablica synoptyczna C
INT-E ekspander wejść
INT-ADR ekspander wejść adresowalnych C
INT-PP ekspander wejść i wyjść
INT-O ekspander wyjść
INT-KNX-2 moduł integracji z systemem KNX C
INT-RS Plus konwerter danych C
INT-FI konwerter światłowodowy danych C
ETHM-1 Plus moduł ethernetowy J J C
INT-GSM moduł GPRS C/E E E E
INT-GSM LTE moduł komunikacyjny LTE C/E E E E
INT-VG moduł głosowy C
INT-VMG moduł komunikatów głosowych C
INT-AV moduł akustycznej weryfikacji alarmu C
INT-R uniwersalny ekspander czytników kart / pastylek C
INT-ORS ekspander wyjść D
INT-IORS ekspander wejść i wyjść D
PERFECTA 32-WRL centrala alarmowa
PERFECTA 32-WRL LTE centrala alarmowa
PERFECTA-IP 32-WRL centrala alarmowa
PERFECTA 16-WRL centrala alarmowa
PERFECTA 32 centrala alarmowa C/E E E E
PERFECTA 32 LTE centrala alarmowa C/E E E E
PERFECTA-IP 32 centrala alarmowa C
PERFECTA 16 centrala alarmowa C/E E E E
PERFECTA-T 32-WRL centrala alarmowa
PERFECTA-T 32 centrala alarmowa C
VERSA Plus centrala alarmowa C/E E E E
VERSA IP centrala alarmowa C
VERSA 15 centrala alarmowa C
VERSA 10 centrala alarmowa C
VERSA 5 centrala alarmowa C
MICRA moduł alarmowy z komunikatorem GSM / GPRS
CA-10 E ekspander wejść C
CA-10 centrala alarmowa C
CA-6 centrala alarmowa C
CA-5 centrala alarmowa C
manipulatory
INT-KLCD-GR / -BL manipulator LCD
INT-KLCDR-GR / -BL manipulator LCD
INT-KLCDL-GR / -BL manipulator LCD
INT-KLCDS-GR / -BL manipulator LCD
INT-S-GR / -BL klawiatura strefowa
INT-SZ-GR / -BL zamek szyfrowy
VERSA-LCD-GR / -BL manipulator LCD
VERSA-LED-GR / -BL manipulator LED
CA-10 KLCD-L / CA-10 BLUE-L manipulator LCD
CA-10 KLCD-S / CA-10 BLUE-S manipulator LCD
CA-10 KLED-S manipulator LED
CA-6 KLED-S manipulator LED
CA-5 KLCD-L / CA-5 BLUE-L manipulator LCD
CA-5 KLCD-S / CA-5 BLUE-S manipulator LCD
CA-5 KLED-S manipulator LED
system bezprzewodowy ABAX 2
ACU-220 kontroler
ACU-280 kontroler G
ACX-220 ekspander
AXD-200 uniwersalna czujka bezprzewodowa H I
czujki
XD-2 uniwersalna czujka przewodowa H I
moduły komunikacyjne
GSM-X LTE uniwersalny moduł komunikacyjny C/E E E E
GSM-X uniwersalny moduł komunikacyjny C/E E E E
GPRS-A LTE uniwersalny moduł monitorujący C/E E E E
GPRS-A uniwersalny moduł monitorujący C/E E E E
ETHM-2 moduł ethernetowy C
ETHM-A uniwersalny moduł monitorujący C
zasilanie
APS-412 zasilacz buforowy
APS-612 zasilacz buforowy
system kontroli dostępu ACCO NET / ACCO
ACCO-NT centrala kontroli dostępu C
ACCO-KP2 moduł kontrolera przejścia
ACCO-KP / ACCO-KPWG moduł kontrolera przejścia C
ACCO-KP-PS / ACCO-KPWG-PS moduł kontrolera przejścia z zasilaczem C
monitoring
STAM-1 PTSA tablica synoptyczna C
pozostałe
MP-1 moduł przekaźników C
MST-1 moduł sterowania telefonicznego C

 • Tabela informuje, jakie urządzenia mogą być instalowane w danej obudowie. Nie określa, ile różnych urządzeń można zainstalować w jednej obudowie
 • Przy określaniu, czy dany moduł z zasilaczem może zostać zainstalowany, uwzględnione zostały parametry transformatora zamontowanego w obudowie.
  W przypadku modułów bez zasilacza, należy uwzględnić konieczność zastosowania dodatkowego źródła zasilania
 • Przy zastosowaniu OMI-5 PI
 • Przy zastosowaniu OMI-5 DIN
 • Urządzenia z telefonem komórkowym wymagają zastosowania anteny montowanej na zewnątrz obudowy
 • Centrala INTEGRA 128-WRL wymaga wyprowadzenia anteny systemu ABAX na zewnątrz obudowy
 • Przy zastosowaniu HOLDER A2
 • Wyjście na sondę zalania FPX-1
 • Magnes w obudowie hermetycznej współpracujący z czujkami uniwersalnymi AXD-200 lub XD-2 umieszczonymi w obudowie OPX-1
 • Bez możliwości podłączenia kabli PIN5/RJ-TTL lub RJ/PIN5