VIDEO-SW2 MINI-60 to moduł przełącznika dodatkowej kamery (bez obudowy). Moduł przełącznika dodatkowej kamery dedykowanym do systemów wideodomofonów Familio PRO ACO. VIDEO-SW2 MINI-60 pozwala na ustawienie współpracy pomiędzy wideomonotorami o tych samych adresach lub reakcję wspólną dla wszystkich monitorów w systemie. Każdy przełącznik obsługuj jedną kamerę dodatkową. kamery mogą być obsługiwane globalnie lub indywidualnie dla każdego adresu pod warunkiem, że ilość wszystkich obsługiwanych kamer jest nie większa niż 4. Przełączenie obrazu z poszczególnych kamer odbywa się poprzez wciśnięcie ikony „monitor”. VIDEO-SW2 MINI-60 został stworzony do montażu w puszce elektrycznej o średnicy 60mm.

  • Kompatybilny z całym systemem PRO
  • Mieści się w puszcze elektrycznej o średnicy 60mm
  • Zasilanie – 15VDC / 26mA
  • Typ instalacji – cyfrowy: skrętka cat. 5e lub 6

Cechy VIDEO-SW2 MINI-60

– Możliwość podłączenia dodatkowej kamery w systemie

– Możliwość zastosowania większej ilości przełączników w systemie w celu podłączenia większej ilości dodatkowych kamer (do 4 kamer obsługiwanych globalnie przez wszystkie monitory lub do 4 kamer dla każdego adresu wieomonitora.

– Możliwość podłączenia kamery obsługiwanej globalnie oraz jednocześnie kamery dla każdego adresu

– Adresowanie analogicznie jak odbiorniki systemu PRO (0 – 3, 0 = dowolny adres) dla jakiego adresu ma realizować funkcje przełączenia kamery

– Monitory wykrywają ilość podłączonych przełączników

– Moduł obsługiwany przez monitory od wersji oprogramowania: v1.3 dla MPRO7 oraz v1.6 dla MPRO

aco

Specyfikacja

Model VIDEO-SW2 MINI-60
Producent

ACO

Wymiary (mm) Ø 60mm
Typ instalacji Cyfrowy: skrętka cat. 5e lub 6
Zasilanie 15VDC / 26mA
Pobór mocy w trybie czuwania ~0,4W
Wyjścia

Złącza śrubowe ARK:

– podłączenie sygnału VIDEO systemu PRO (para niebieska)

– podłączenie linii systemu PRO

– podłączenie zasilania

Wejścia

Złącza śrubowe ARK:

– podłączenie sygnału VIDEO systemu PRO (para niebieska)

– podłączenie linii systemu PRO

– podłączenie zasilania

– podłączenie zewnętrznego sygnału VIDEO (sygnał różnicowy)