CDNAC-ARK to moduł adaptera, stworzony w celu, zwiększenia odległości pomiędzy centralą, a modułem połączeń mieszkań (tzw. modułami dzwonień), który podłączany jest do złącza centrali. Moduł należy połączyć 10-żyłowym przewodem poprzez złącza śrubowe ARK. CDNAC-ARK współpracuje ze wszystkimi modułami dzwonień obsługującymi max. 64 lokale. Ze względu na transmisję danych maksymalna długość przewodu uzależniona jest od zakłóceń zewnętrznych. Jest kompatybilny ze wszystkimi modułami dzwonień do central: CDNA, CDNC lub CDNCB.

  • Max. ilość abonentów – 64
  • Typ instalacji – 10 żył + standardowe żyły od systemu CDNA lub CDNC lub CDNCB

Specyfikacja

Model CDNAC-ARK
Producent

ACO

Wymiary (mm) 70,5 x 71 x 19,5
Typ instalacji 10 żył + standardowe żyły od systemu CDNA lub CDNC lub CDNCB
Wykonanie Obudowa z tworzywa ABS
Wyjścia

10 x złącza śrubowe ARK

1 x złącze do podłączenia centrali lub modułów połączeń mieszkań

Wejścia

10 x złącza śrubowe ARK

1 x złącze do podłączenia centrali lub modułów połączeń mieszkań

Do pobrania