0 0

Brak produktów w koszyku.

Wróć do sklepu

UCS 6000 to uniwersalna centrala sterująca, która została stworzona w celu uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych, służących do oddymiania mechanicznego i grawitacyjnego (klapy oddymiające, klapy odcinające). Centrala posiada jeden moduł MGL-60 4 zintegrowany z modułem MGS-60 oraz jeden moduł MPW-60. Centrala może pracować indywidualnie jako wielostrefowy lub jedno wielostrefowy uniwersalny sterownik oddymiania lub w adresowalnych liniach / pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemów POLON 4000 i POLON 6000 oraz współpracuje z systemami IGNIS 1000/2000. Głównym zadaniem centrali UCS 6000 jest wykrywanie zagrożenia pożarowego oraz sterowanie i zasilanie urządzeń przeciwpożarowych wykonawczych w postaci wszelkiego rodzaju klap i okien przeciwpożarowych (wyposażonych w napędy lub siłowniki elektryczne), oddzieleń przeciwpożarowych (elektromagnesy) itp. W celu wykrywania pożaru centrala została wyposażona w konwencjonalną linię dozorową z czujkami szeregu 40. Linia ma możliwość zaprogramowania wariantu alarmowania ze wstępnym kasowaniem (60 s) w celu eliminacji przypadkowych zadziałań.

  • Autonomiczna praca
  •  4 A –  1 linia, 1 grupa
  • Zasilanie rezerwowe (akumulatory): 2x 12V / 7,2-9Ah
  • Zasilanie podstawowe: 230V

Uniwersalna centrala sterująca UCS 6000 umożliwia:

– Wykrywanie pożaru (zadymienia)

– Sygnalizowanie akustyczne i optyczne stanów pracy urządzeń (alarm, uszkodzenie)

– Automatyczną kontrolę własnych układów i obwodów centrali

– Uruchamianie automatyczne lub ręczne urządzeń przeciwpożarowych, instalowanych w systemach oddymiania

– Przekazywanie podstawowych informacji do systemów nadrzędnych (np. systemu POLON 4000, POLON 6000, systemu IGNIS 1000/2000 lub innych) o alarmie, uszkodzeniu, stanie urządzeń przeciwpożarowych i wykonawczych.

– automatyczną kontrolę zadziałania urządzeń przeciwpożarowych i wykonawczych (siłowniki, elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania

Czujniki PIR

Specyfikacja

Model UCS 6000 4 A
Producent Polon-Alfa

Napięcie zasilania:

– podstawowe- sieć

– rezerwowe – akumulatory 2 szt.

 230 V+ 10% – 15%/50 Hz

akumulatory 2 x 12 V od 7,2 Ah do 9 Ah

Pobór prądu z akumulatorów w stanie dozorowania

< 120 mA

Pobór prądu z adresowalnej linii dozorowej central systemu POLON 4000 < 0,6mA
Napięcie robocze centrali

24 V DC + 25% – 25%

Ciągły prąd dostępny z zasilacza sieciowego – zasilacz 150 W 5 A
Ciągły prąd dostępny z zasilacza sieciowego – zasilacz 240 w 10 A
Ciągły prąd dostępny z zasilacza sieciowego -zasilacz 500 W 20 A
Zakres temperatur pracy od -10°C do +55°C
Szczelność obudowy IP 30
Wymiary (bez zamocowania i nóżek) 400 x 400 x 160 mm
Masa (bez akumulatorów) < 8 kg