0 0

Brak produktów w koszyku.

Wróć do sklepu

SW-1 to sygnalizator informacyjny, optyczno-akustyczny stworzony w celu informowania personelu znajdującego się w obrębie gaszonej strefy o rozpoczęciu czynności automatycznego gaszenia i wyładowaniu środka gaśniczego. Sygnalizator może współpracować z centralą automatycznego gaszenia IGNIS 1520M i POLON 4500 produkcji Polon-Alfa. Sygnalizator SW-1 posiada dwuczęściową obudowę. Istnieje możliwość zainstalowania sygnalizatora na ścianie lub w wersji wiszącej przy użyciu zaczepu zamawianego oddzielnie. Szczegóły dotyczące sposobu montażu podane są w dokumentacji technicznej urządzeń. Sygnalizatory wyposażone są w wewnętrzny sygnalizator akustyczny, który generuje dźwięk o natężeniu ok. 65 dB w odległości 1 m od sygnalizatora. Sygnalizator wejściowy SW-1, w momencie otrzymania sygnału z centrali automatycznego gaszenia, pulsacyjnym świeceniem oraz sygnałem akustycznym ostrzega personel o wyładowaniu środka gaśniczego i zakazie wchodzenia do strefy objętej gaszeniem.

  • Poziom dźwięku: 65db
  • Czytelność napisu: 6 m, przy oświetleniu powierzchni 500 lux
  • Wymiary 260 x 191 x 52 mm
  • Optyczna i akustyczna sygnalizacja

POLON 4500

W POLON 4500 dla każdej strefy dozorowej istnieje możliwość zaprogramowania jednego z 17 wariantów alarmowania. Odmienne warianty alarmowania, programowane w konkretnych strefach, pozwalają na poprawne wykorzystanie systemu wykrywania pożaru w określonych indywidualnych warunkach, panujących w strefie oraz pozwalają na wprowadzenie indywidualnych kryteriów w celu sprawnego zorganizowania systemu ochrony obiektu. Dodatkowo w ramach pojedynczej strefy można podzielić zainstalowane w niej elementy na dwie grupy, pozwalające utworzyć koincydencję w ramach jednej strefy. Centrala POLON 4500 jest wyposażona w maksymalnie 4 moduły MSG-45, które służą do sterowania procesami automatycznego gaszenia w 4 strefach gaszenia. Moduł wyposażony jest w 16 przekaźników sterujących i 11 wejść kontrolnych przeznaczonych do połączenia zewnętrznych linii sterujących i kontrolnych

Czujniki PIR

Specyfikacja

Model SW-1
Producent Polon-Alfa
Napięcie pracy

9 ÷ 28 V

Prąd dozorowania

≤ 90 µ

Prąd alarmowania

20 mA

Kąt widzenia sensora płomienia IR

 60°

Statyczna temperatura zadziałania

 od 54°C do 65°C

Typowa temperatura użytkowani 25°C
Wymiary czujki bez gniazda Ø 115 x 71 mm
Masa 0,2 kg
Zakres temperatur pracy -25°C do +50°C