0 0

Brak produktów w koszyku.

Wróć do sklepu

Sygnalizator SE-1 został stworzony w celu informowania personelu znajdującego się w obrębie gaszonej strefy o rozpoczętej procedurze automatycznego gaszenia i wyładowaniu środka gaśniczego. Sygnalizator może pracować razem z centralą automatycznego gaszenia IGNIS 1520M i POLON 4500 produkcji Polon-Alfa. Sygnalizatory przeznaczone są do montażu wewnątrz obiektów. Sygnalizator ewakuacyjny SE-1, w momencie otrzymania sygnału z centrali automatycznego gaszenia, migającym świeceniem oraz sygnałem akustycznym ostrzega personel w zagrożonej strefie o rozpoczętej procedurze gaszenia i konieczności jej opuszczenia. Sygnalizator SE-1 posiada dwuczęściową obudowę. Istnieje możliwość zainstalowania sygnalizatora na ścianie lub w wersji wiszącej przy użyciu zaczepu zamawianego oddzielnie. Szczegóły dotyczące sposobu montażu podane są w dokumentacji technicznej urządzeń. Sygnalizatory wyposażone są w wewnętrzny sygnalizator akustyczny, który generuje dźwięk o natężeniu ok. 65 dB w odległości 1 m od sygnalizatora.

  • Wymiary 260 x 191 x 52 mm
  • Optyczna i akustyczna sygnalizacja
  • Poziom dźwięku: 65db
  • Czytelność napisu: 6 m, przy oświetleniu powierzchni 500 lux

POLON 4500

W POLON 4500 dla każdej strefy dozorowej istnieje możliwość zaprogramowania jednego z 17 wariantów alarmowania. Odmienne warianty alarmowania, programowane w konkretnych strefach, pozwalają na poprawne wykorzystanie systemu wykrywania pożaru w określonych indywidualnych warunkach, panujących w strefie oraz pozwalają na wprowadzenie indywidualnych kryteriów w celu sprawnego zorganizowania systemu ochrony obiektu. Dodatkowo w ramach pojedynczej strefy można podzielić zainstalowane w niej elementy na dwie grupy, pozwalające utworzyć koincydencję w ramach jednej strefy. Centrala POLON 4500 jest wyposażona w maksymalnie 4 moduły MSG-45, które służą do sterowania procesami automatycznego gaszenia w 4 strefach gaszenia. Moduł wyposażony jest w 16 przekaźników sterujących i 11 wejść kontrolnych przeznaczonych do połączenia zewnętrznych linii sterujących i kontrolnych

Czujniki PIR

Specyfikacja

Model SE-1
Producent Polon-Alfa
Zasilanie

12 V ÷ 30 V

Pobór prądu przy zasilaniu 24 V

160 mA

Częstotliwość pulsowania światła przy pracy z centralą IGNIS 1520M

1 Hz

Natężenie dźwięku sygnalizatorów z odległości 1 m

65dB

Max przekrój przewodów

 1,5 mm2

Szczelność obudowy IP 30
Masa 0,38 kg
Czytelność napisów >6 m, przy oświetleniu powierzchni 500 lux
Wymiary 260 x 191 x 52 mm