Przeznaczeniem czujki liniowej DOP-6001 jest wykrywanie dymu, który powstaje w momencie wczesnego stadium rozwoju pożarowego. Czujka znajdzie zastosowanie w miejscach, gdzie w początkowej fazie pożaru spodziewane jest pojawienie się dymu oraz w dużych lokacjach, w których należałoby zastosować duża liczbę punktowych czujek dymu. DOP-6001 może pracować wyłącznie na liniach dozorowych centrali sygnalizacji pożarowej, które produkuje POLON-ALFA: bezpośrednio w pętlach adresowalnych central POLON 4000 i POLON 6000. Czujka składa się z nadajnika i odbiornika promieniowania podczerwonego, które umieszczone są w jednej obudowie oraz współpracującego reflektora pryzmowanego lub zespołu reflektorów. Centrala sygnalizacji pożarowej Polon 6000 została opracowana na bazie modelu urządzenia modułowego o architekturze rozproszonej, a składa się z wielu modułów różnych typów, które w obrębie jednego pojedynczego węzła oraz węzłów pomiędzy sobą połączone są podwójną cyfrową magistralą komunikacyjną. Składa się z paneli sterujących PSO-60 z wyświetlaczem dotykowym 10’’, modułów funkcjonalnych: linii dozorowych MLD-61 i MLD-62, kontrolno-sterujących MKS-60, wyjść przekaźnikowych MPK-60, wyjść potencjałowych MWS-60, wyjść przekaźnikowych wysokonapięciowych MPW-61, wejść kontrolnych MWK-60, zasilania MZP-60, modułu drukarki MD-60 oraz modułów transmisji MTI-61, MTI62, MTI-63. Przy użyciu zdublowanego połączenia kablowego (RS-485) mamy możliwość komunikacji między węzłami, a każdy z węzłów powinien zostać wyposażony w moduł zasilacza.

  • Wykrywane testy pożarowe:  TF1 do TF5 oraz TF8
  • Pobór prądu w trybie alarmowania: 20mA
  • Zakres temperatur pracy: od -25°C do 55°C
  • Wymiary czujki (z gniazdem): 84 x 128x 79mm

POLON 6000

POLON 6000 to centrala sygnalizacji pożarowej, której przeznaczeniem jest odnajdywanie i sygnalizowanie zagrożenia pożarowego. Alarm następuje w momencie odebrania informacji od czujek, które współpracują z centralą oraz ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Centrala nadzoruje funkcjonowanie każdego urządzenia, które jest w systemie, ale także podejmuje decyzję w jakim momencie rozpocząć alarm pożarowy. Urządzenie znajdzie zastosowanie w ochronie różnorakich obiektów typu hale produkcyjne, hotele oraz biurowce, w których mamy do czynienia z dużą ilością współpracujących ze sobą urządzeń automatyki pożarowej.

Czujniki PIR

Specyfikacja

Napięcie pracy

16,5 ÷ 24,6 V

Pobór prądu w stanie dozorowania

<300 µA

Napięcie pracy czujki w linii konwencjonalnej

10,5 ÷ 24 V

Prąd dozorowania w linii konwencjonalnej (do wyboru):

 2,2 lub 5 mAv

Prąd alarmowania przy 20 V

 20 mA

Prąd przy przerwie strumienia świetlnego< 0,3 mA
Prąd sygnału serwisowego< 0,3 mA
Zasięg pracy z reflektorem E39 – R85 m do 50  m
Zasięg pracy z zespołem reflektorów50 do 100 m
Progi czułości (do wyboru)18 %, 30 %, 50%
Liczba czujek na linii adresowalnej64
Liczba czujek na jednej linii konwencjonalnej1
Zasilanie celownika laserowego (podczas zestrajania)bateria 6F22 9 V
Wykrywane pożary testoweod TF1 do TF5
Zakres temperatur pracy-25 °C÷ +55°C
Wymiary czujki (z gniazdem)Ø 115 x 54 mm
Wilgotność względnado 95 % przy 40 °C
Masa (z podstawą regulacyjną)0,35 kg
Wymiary 128 x 79 x 84 mm