0 0

Brak produktów w koszyku.

Wróć do sklepu

EKS-4001 to element kontrolno-sterujący, którego zadaniem jest uruchomienie (stykami przekaźnika) na sygnał z centrali, urządzeń alarmowych oraz przeciwpożarowych takich jak np. klap dymowych czy sygnalizatorów i drzwi przeciwpożarowych itp.

Obudowa do EKS-4001 występuje w trzech wariantach: EKSx1, EKSx2 oraz EKSx4. Obudowy kupuje się oddzielnie. Element pozwala na dodatkowe wejście kontrolne do nadzoru nie związanych ze sterowaniem urządzeń lub instalacji. EKS-4001 znajdzie zastosowanie wewnątrz obiektów jak i na zewnątrz.

Urządzenie może działać wyłącznie w adresowalnych liniach/pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemów POLON 4000 i POLON 6000. Polon 6000 została opracowana na bazie modelu urządzenia modułowego o architekturze rozproszonej, a składa się z wielu modułów różnych typów, które w obrębie jednego pojedynczego węzła oraz węzłów pomiędzy sobą połączone są podwójną cyfrową magistralą komunikacyjną.

Składa się z paneli sterujących PSO-60 z wyświetlaczem dotykowym 10’’, modułów funkcjonalnych: linii dozorowych MLD-61 i MLD-62, kontrolno-sterujących MKS-60, wyjść przekaźnikowych MPK-60, wyjść potencjałowych MWS-60, wyjść przekaźnikowych wysokonapięciowych MPW-61, wejść kontrolnych MWK-60, zasilania MZP-60, modułu drukarki MD-60 oraz modułów transmisji MTI-61, MTI62, MTI-63.

Przy użyciu zdublowanego połączenia kablowego (RS-485) mamy możliwość komunikacji między węzłami, a każdy z węzłów powinien zostać wyposażony w moduł zasilacza.

  • Szczelność obudowy:IP 65
  • Pobór prądu w stanie dozorowania < 165 µA

POLON 6000

POLON 6000 to centrala sygnalizacji pożarowej, której przeznaczeniem jest odnajdywanie i sygnalizowanie zagrożenia pożarowego. Alarm następuje w momencie odebrania informacji od czujek, które współpracują z centralą oraz ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Centrala nadzoruje funkcjonowanie każdego urządzenia, które jest w systemie, ale także podejmuje decyzję w jakim momencie rozpocząć alarm pożarowy. Urządzenie znajdzie zastosowanie w ochronie różnorakich obiektów typu hale produkcyjne, hotele oraz biurowce, w których mamy do czynienia z dużą ilością współpracujących ze sobą urządzeń automatyki pożarowej.

Czujniki PIR

Specyfikacja

Model EKS-4001
Producent Polon-Alfa
Napięcie pracy

16,5 ÷ 24,6 V

Pobór prądu w stanie dozorowania

< 165 µA

Obciążalność styków przekaźnika NO/NC

2 A/30 V, NO lub NC

Prąd kontrolny linii sterującej, bocznikujący zestyk NO przekaźnika

 max 0,6 mA

Opóźnienia zadziałania przekaźnika

 2 s, 30 s, 60 s, 90 s

Czas, po którym następuje sprawdzenie zadziałania sterowanego urządzenia bez określenia, 40 s, 70 s, 130 s
Liczba wejść kontrolnych 2
Inicjacja wejścia kontrolnego go styk bezpotencjałowy NO lub NC
Max liczba elementów w centrali: POLON 6000: 12 672
Zakres temperatur pracy -25°C do +55°C
Szczelność obudowy IP 65
Wymiary modułu bez obudowy 101 x 52 x 19 mm
Wymiary modułu z obudową 1xEKS 125 x 96 x 75 mm
Wymiary modułu z obudową 2xEKS 125 x 168 x 75 mm
Wymiary modułu z obudową 4xEKS 175 x 168 x 75 mm
Doprowadzenie kabli w obudowach- przewody linii dozorowej 2 dławiki PG7
Doprowadzenie kabli w obudowach- przewody kontrolne lub sterujące po 1 dławiku PG9 na 1 EKS
Masa modułu bez obudowy 0,1 kg
Masa z obudową 1xEKS 0,3 kg
Masa z obudową 2xEKS 0,4 kg
Masa z obudową 4xEKS 0,6kg