0 0

Brak produktów w koszyku.

Wróć do sklepu

Centrala POLON 4500-3 jest wieloprocesorowym urządzeniem, które posiada podwójny układ sterowników procesorowych (z tzw. redundancją), gwarantującym bezawaryjną pracę systemu i dającym wiele udogodnień podczas programowania i późniejszej obsługi systemu wykrywania pożaru.

Przeznaczeniem urządzenia jest wykrywanie i sygnalizowanie pożaru oraz uruchomianie stałych urządzeń gaśniczych i monitorowania procesu automatycznego gaszenia w 3 strefach gaszenia. Centrala jest wyposażona w cztery pętle adresowalne z możliwością adresowania po 127 elementów liniowych w każdej pętli. Linie dozorowe mogą pracować w układzie pętlowym lub promieniowym. Pętlowy system pracy linii eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia fragmentu linii. Dodatkowo centrala kontroluje i sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych parametrów rezystancji i pojemności przewodów linii dozorowej.

Centrala może pracować w sieci z innymi centralami takimi jak: POLON 4800, POLON 4900 oraz POLON 4500. Podczas projektowania instalacji dopuszcza się pojedyncze odgałęzienia od głównego ciągu linii pętlowej, co jest bardzo dużym uproszczeniem podczas prowadzenia okablowania. W POLON 4500-3 można stworzyć programowo 512 stref dozorowych, którym można przyporządkować dowolne komunikaty użytkownika, składające się z dwóch 32 znakowych linii tekstu.

W przypadku alarmu komunikaty te pojawią się na wyświetlaczu centrali, pozwalając obsłudze na szybką i precyzyjną lokalizację źródła pożaru. Istnieje także możliwość programowania własnych komunikatów dla tzw. alarmów technicznych, związanych z kontrolą sterowanych przez centralę urządzeń automatyki pożarowej.

Duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny pracujący w trybie graficznym oraz przyjęty sposób prezentacji opcji programowych centrali w formie rozwijanego menu okienkowego, jest sporym uproszczeniem jeśli chodzi o komunikowanie się osoby obsługującej z centralą.

  • Ilość stref gaszenia: 3
  • Max. ilość czujek na linii: 127
  • Liczba stref dozorowych: 512
  • liczba linii dozorowych: 4

POLON 4500-3

W POLON 4500-3 dla każdej strefy dozorowej istnieje możliwość zaprogramowania jednego z 17 wariantów alarmowania. Odmienne warianty alarmowania, programowane w konkretnych strefach, pozwalają na poprawne wykorzystanie systemu wykrywania pożaru w określonych indywidualnych warunkach, panujących w strefie oraz pozwalają na wprowadzenie indywidualnych kryteriów w celu sprawnego zorganizowania systemu ochrony obiektu. Dodatkowo w ramach pojedynczej strefy można podzielić zainstalowane w niej elementy na dwie grupy, pozwalające utworzyć koincydencję w ramach jednej strefy. Centrala POLON 4500-3 jest wyposażona w 3 moduły MSG-45, które służą do sterowania procesami automatycznego gaszenia 3 strefach gaszenia. Moduł wyposażony jest w 16 przekaźników sterujących i 11 wejść kontrolnych przeznaczonych do połączenia zewnętrznych linii sterujących i kontrolnych.

polan-alfa-bezpieczenstwo6

Specyfikacja

Model POLON 4500- 3
Producent Polon-Alfa
Napięcie zasilania sieć 230 V +10% -15%/50 Hz
Wewnętrzne napięcie robocze

24 V +25% -15%

Max pobór prądu z sieci

2,8 A

Źródło zasilania rezerwowego

bateria akumulatorów 38 ÷ 180 Ah

Max pobór prądu z akumulatora podczas dozorowania z 2 pakietami MSG (bez prądu urz. zew)

0,55 A

Max pobór prądu z akumulatora podczas dozorowania z 4 pakietami MSG (bez prądu urz. zew)

0,65 A

Max pobór prądu dysponowany dla urządzeń zewnętrznych 3 A
Max łączny pobór prądu dysponowany dla urządzeń zewnętrznych w stanie alarmu

 8 A

Liczba adresowalnych linii dozorowych 4
Max dopuszczalna rezystancja przewodów linii dozorowej adresowalnej (w zależności od konfiguracji) 2 x 100 Ω, 2 x 75 Ω, 2 x 45 Ω
Max dopuszczalna rezystancja przewodów linii dozorowej bocznej ADC-4001M

2 x 25 Ω

Max liczba stref dozorowych

512

Dopuszczalna pojemność przewodów linii

300 nF

Liczba adresów na linii dozorowej

127

Dopuszczalny pobór prądu z linii dozorowej przez elementy liniowe przy rezystancji 2 x 100 Ω

20 mA

Dopuszczalny pobór prądu z linii dozorowej przez elementy liniowe przy rezystancji  2 x 75 Ω

22 mA

Dopuszczalny pobór prądu z linii dozorowej przez elementy liniowe przy rezystancji  2 x 45 Ω

50 mA

Ilość stref gaszenia

3

Liczba wariantów alarmowania

17

Ilość wyjść przekaźnikowych potencjałowych w jednym MSG-45

7

Ilość wyjść przekaźnikowych bezpotencjałowych w jednym MSG-45

9

Ilość wejść kontrolnych w jednym MSG-45

11

Zakres temperatur pracy

od +5°C do +40°C

Szczelność obudowy

IP 30

Wymiary

536 x 492 x 218 mm

Masa (bez akumulatorów

ok. 11 kg