PUO-35 to czujka płomienna UV, która przeznaczona jest do wykrywania płomienia pojawiającego się podczas pożaru. W momencie wykrycia zagrożenia przez czujkę zostaje wysłany sygnał alarmu do centrali sygnalizacji pożarowej. Urządzenie pracuje na liniach dozorowych central sygnalizacji pożarowej produkcji Polon-Alfa. Czujki instalowane są na liniach dozorowych central systemu IGNIS 1000/2000 lub na linii bocznej adaptera ADC-4001M w systemie POLON 4000. Centrala sygnalizacji POLON 4900 to urządzenie integrujące każdy element adresowalnego, interaktywnego systemu automatycznego wykrywania pożarów POLON 4000. Polon 4900 sprawuje pieczę nad pracą wszystkich urządzeń w systemie oraz podejmuje decyzję o rozpoczęciu alarmu pożarowego, wysterowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i przeciwpożarowych i w dodatku przekazuje informacje do centrum monitorowania lub systemu nadzoru .Urządzenie znajdzie zastosowanie w ochronie różnorakich obiektów typu hale produkcyjne, hotele oraz biurowce, w których mamy do czynienia z dużą ilością współpracujących ze sobą urządzeń automatyki pożarowej.

  • Pasmo wykrywanego promieniowania: UV
  • Kąt dozoru: 120°C
  • Prąd dozorowania: 100 µA
  • Prąd alarmowania przy 20 V : 20 mA

POLON 4900

CSP serii POLON 4900 i POLON 4500 posiadają możliwość pracy w sieci z innymi centralami tych serii. W sieci może pracować do 31 central co pozwala na zainstalowanie w systemie ponad 31 tys. elementów adresowalnych. Centrala sygnalizacji polon to wieloprocesorowe urządzenie z podwójnym układem sterowników procesorowych, które dają gwarancję niezawodnej pracy systemu oraz oferują wiele udogodnień w momencie programowania i podczas użytkowania codziennego. Centrala ma możliwość utworzenia programowo 1024 stref dozorowych, którym można przyporządkować dowolne komunikaty użytkownika, które mogą posiadać dwie 32 znakowe linie tekstu.

Czujniki PIR

Specyfikacja

Napięcie pracy

17 ÷ 24 V

Prąd dozorowania

100 µA

Prąd alarmowania przy 20 V

20 mA

Zasięg widzenia

 max 17 m (2 klasa czułości)

Zakres temperatur pracyod -1°C  do  +55°C
Kąt dozoru120°
Pasmo wykrywanego promieniowaniaUV
Wilgotność względnado 93% przy 40°C
Wymiary Ø 107 x 54 mm
Kolor obudowy czujkiczarny
Masa 0,45 kg