MGL-60 to moduł grupowo-liniowy, który daje możliwość zasilania i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi zasilanymi napięciem stałym 24V. Pozwala także na zrealizowanie funkcji dziennej wentylacji. W centrali można zainstalować maksymalnie 8 modułów MGL-60 (7 + 1 moduł wbudowany w MGS-60). Adres modułu ustawia się przy pomocy przełączników obrotowych SW1. Przełącznik SW10 powinien mieć ustawioną wartość 0.

Specyfikacja

Wyjście główne – napięcie wyjściowe. 24 V DC + 25% – 25%
Wyjście główne – prąd wyjściowy

4 A lub 8 A

Tryby pracyprogramowane (3)
T1 czas opóźnienia wysterowania

programowany

 T2 czas wysterowaniaprogramowany
T3 czas przerwy wysterowaniaprogramowany
Kontrola ciągłościtak
Rezystancja linii maksymalnarezystancja linii maksymalna
Rezystancja izolacji linii> 100 kΩ
Kontrola stanu (programowana)tak
Kontrola ciągłości (programowana)tak
Linie przycisków przewietrzania: 
-Rezystancja linii maksymalna2 x 100 Ω
-Rezystancja izolacji linii> 100 kΩ
Linia dozorowa konwencjonalna: 
-Liczba czujek (maksymalna) w linii32
-Rezystancja linii maksymalna2 x 120 Ω
-Rezystor końcowy linii5,6 kΩ ± 5%; 0,5 W
-Prąd dozorowania czujek maksymalny2 mA
-Prąd dozorowania linii całkowity (maksymalny)3333</p
Linia ręcznych przycisków oddymiania PO-6x: 
– Liczba przycisków w linii (maksymalna)8
-Rezystancja linii maksymalna6 x 120 Ω
-Rezystancja izolacji linii> 100 kΩ
-Rezystor końcowy linii5,6 kΩ ± 5%; 0,5 W
-Prąd dozorowania jednego przycisku (max)12 mA
-Prąd dozorowania linii całkowity< 100 mA