0 0

Brak produktów w koszyku.

Wróć do sklepu

TdN-06 to zestaw, w którego skład wchodzą: odbiornik SPR-CS3, sygnalizator optyczno-dźwiękowy BSO-300, dwa wandaloodporne przyciski SOS i kasownik SPR-PW1/x/ZAS oraz nadajnik SPR-PC1/A. Zestaw składa się wyłącznie z produktów firmy GORKE Electronic.

Odbiornik 3-kanałowy SPR-CS3

SPR-CS3 to odbiornik 3-kanały, stworzony przez GORKE Electronic. Odbiornik jest elementem bezprzewodowego systemu przywołania i został stworzony do montażu w pomieszczeniach nadzoru gdzie służy do powiadamiania o wystąpieniu wezwania pomocy z pomieszczeń w których zainstalowano przyciski. Może służyć do nadzorowania np. 3 łazienek lub 3 pokoi z łazienkami. SPR-CS3 została wyposażona w kontrolkę główną, która sygnalizuje występowanie nieobsłużonych zgłoszeń, a diody 1,2,3 wskazują z których pomieszczeń pochodzą wezwania. Przyciski wezwania pomocy jak i przyciski kasowania zgłoszenia z każdego pomieszczenia przypisywane są do jednego z trzech kanałów co pozwala na rozpoznawanie, z którego pomieszczenia przyszło zgłoszenie. Po naciśnięciu przycisku kasującego w danym pomieszczeniu na odbiorniku kasowany jest sygnał tylko z tego pomieszczenia. Sterowanie odbiornikiem odbywa się przez wysyłanie sygnałów z przycisków, pilotów lub nadajników, które zostały zaprogramowane do jego pamięci. Sposób reakcji odbiornika na każde uczone urządzenie (przycisk, pilot) określa się przez wybór rodzaju nauki zastosowanego przy jego programowaniu.

Odbiornik 3-kanały GORKE SPR-CS3
Sygnalizator optyczno-dźwiękowy GORKE BSO-300

Sygnalizator optyczno-dźwiękowy BSO-300

BSO-300 to sygnalizator optyczno-dźwiękowy, stworzony przez GORKE Electronic. Sygnalizator został zaprojektowany do medycznych Systemów Przywołania Pomocy. Urządzenie montuje się natynkowo oraz na puszce fi60. Dzięki małym wymiarom sygnalizatora oraz faktowi, że w stanie bez alarmu nie świeci powodują, że zamontowany staje się dyskretnym elementem systemu. W sytuacjach, w których ważne jest aby w otoczeniu niektórych pacjentów minimalizować elementy mogące powodować jego dyskomfort czy wręcz panikę są to cenne parametry. BSO-300 używany w małych Systemach np. Przywołanie Pomocy w Toaletach dla Niepełnosprawnych może być jedynym elementem sygnalizującym alarm (nie ma potrzeby stosowania odbiornika).

Dwa przycisk wandaloodporne SPR-PW1/x/ZAS

Przycisk wandaloodporny został stworzony do systemów przywołania, które mają pracować w warunkach podwyższonego ryzyka uszkodzeń elementów systemu. Płyta czołowa urządzenia została stworzona ze szczotkowanej stali nierdzewnej grubości 2 mm. Przycisk znajduje się w płycie (nie można podważyć klawisza). W celu udoskonalenia wyglądu, płyta czołowa pokryta została bezbarwnym lakierem (zabezpieczenie przed „palcowaniem”). W komplecie znajdują się śruby nierdzewne z nacięciem Ph1, a w opcji dodatkowej: wkręty zabezpieczające z nacięciem typu Spanner.

Przycisk wandaloodporny GORKE SPR-PW1/x/ZAS
Nadajnik ciągniony GORKE SPR-PC1_BAT

Nadajnik ciągniony SPR-PC1/ZAS lub SPR-PC1/BAT

Nadajnik ciągniony, stworzony przez GORKE Electronic. Przycisk pociągany został stworzony w celu pracy w systemach przywołania jako element wyposażenia pomieszczeń sanitarnych (toalety, WC, baseny, prysznice). zostało przewidziane do pracy wewnątrz pomieszczeń. Będąc w stanie czuwania włączone jest podświetlenie w kolorze czerwonym o obniżonym poziomie jasności – podświetlany jest element prowadzący sznurek w dole obudowy. Po pociągnięciu sznurka następuje wyzwolenie transmisji radiowej co jest sygnalizowane pulsowaniem podświetlenia o zwiększonej jasności oraz przez pulsujący dźwięk buzzera. Czas trwania transmisji oraz jej sygnalizacji wynosi ok 2s i jest niezależny od szybkości i czasu pociągania sznurka. Pozwala to na wysłanie wielokrotnych sygnałów zwiększających niezawodność transmisji oraz zabezpiecza przed wywołaniem ciągłej transmisji w przypadku trzymaniu pociągniętego sznurka.

Przycisk kasownik SPR-PK1/K/ZAS lub SPR-PK1/K/BAT

Przycisk kasownik, stworzony przez GORKE Electronic. Przycisk kasownik został stworzony do pracy w systemach przywołania jako element składowy rozwiązań stosowanych np. w placówkach medycznych. Z racji zastosowanego oznaczenia (zielony znak „widzianki”) powinien być używany jako przycisk kasowania przywołania pomocy. Urządzenie przewidziane jest do pracy wewnątrz pomieszczeń. Transmisja radiowa oparta jest na kodzie zmiennym, który zapewnia wysokie bezpieczeństwo użytkowania oraz odporność na sygnały radiowe pochodzące z innych urządzeń. Każdy nadajnik posiada swój indywidualny kod. Odbiornik reaguje tylko na te transmisje, które pochodzą z nadajników zaprogramowanych do jego pamięci. Przycisk może być zaprogramowany do nieograniczonej ilości odbiorników. Do współpracy z jednym odbiornikiem mogą być stosowane różne typy pilotów, przycisków, nadajników pod warunkiem, że należą do serii: sA.

Przycisk kasownik GORKE SPR-PK1/K/BAT