0 0

Brak produktów w koszyku.

Wróć do sklepu

SPA-1000/T to tablica synoptyczna dla systemów przywołania do współpracy z odbiornikiem IDO-1000 i ma służyć obrazowaniu i archiwizacji użycia nadajników systemie. Program rejestracji i sygnalizacji transmisji radiowych odebranych przez odbiornik IDO-1000 z komputerem, monitorem dotykowym. Istnieje możliwość dołączenia modułu GSM – powiadamianie na telefon komórkowy.

Oprogramowanie wymaga systemu operacyjnego Windows. SPA-1000/PR został stworzony przez GORKE Electronic. Głównym zastosowaniem oprogramowania są systemy, które w celu prawidłowego korzystania wymagają wskazania użytkownika, który skorzystał z przydzielonego mu nadajnika. Program jest powszechnie stosowany w placówkach medycznych takich jak szpitale, domy opieki i sanatoria.

Tablica przygotowana jest na obsługę maksymalnie 1000 obiektów. Dostępne są warianty: 66, 156, 332 okienek.

  • Monitor z dotykowym wyświetlaczem
  • Współpracuje z IDO-1000

Kompatybilny z odbiornikiem IDO-1000

Odbiornik IDO-1000 odbiera sygnały z nadajników i przekierowuje je do oprogramowania. W zależności od przypisanych, na etapie konfiguracji, zadań – Tablica je wykona. Każdej transmisji (każdemu klawiszowi) można przydzielić jedno lub więcej zadań widocznych na poniższej liście:

– załącz alarm na tablicy

– wyłącz alarm na tablicy

– zarejestruj użycie pilota

– wyślij sms

– załącz alarm specjalny

– wyłącz alarm specjalny

Program tablicy synoptycznej GORKE SPA-1000_PR (2)

Oprogramowanie pracuje w jednym z dwóch trybów:

– samodzielnym: Każdy użytkownik ma dostęp do obsługi każdego pola, kasowanie alarmów odbywa się na ekranie dotykowym (o ile taki jest użyty) lub za pomocą myszy

– do odczytu: W celu kasowania alarmu koniecznym jest skorzystanie z nadajników stworzonych specjalnie w tym celu. Nadajnik ten może być nadajnikiem pacjenta lub salowym. Tryb ten stosowany jest do obsługi systemów wymagających dojścia osoby przywoływanej do miejsca z którego przywołanie zostało wywołane (dojście pielęgniarki do łóżka pacjenta).