0 0

Brak produktów w koszyku.

Wróć do sklepu

IDO-1001U/E to odbiornik identyfikacyjny, SP z kasowaniem, stworzony przez GORKE Electronic. Odbiorniki należące do serii 1011 zostały stworzone do systemów przywołania, w których wymagane jest kasowanie wezwania na kasowniku. Kasownikiem może zostać osobny przycisk lub klawisz kasujący w przyciskach wielofunkcyjnych takich jak np. SPR-PK2/AK, SPR-PC2/AK, SPRPK1C/AAK. IDO-1001U/E pozwala na utworzenie 128 stref. Strefę definiujemy – np. sala 1, łazienka piętro itp. Każdej strefie przydzielony zostaje jeden kasownik oraz sygnalizator. W każdej strefie może pracować dowolna ilość przycisków SOS (łącznie w strefach może pracować do 800 nadajników (SOS+kasownik). Każde użycie przycisku wezwania pomocy jest zasygnalizowanie komunikatem na odbiorniku (wezwanie ze strefy np. 1) oraz załączeniem sygnalizatora przypisanego do strefy. Kasownik strefy kasuje alarm na odbiorniku, wyłączy sygnalizator. Kasownik strefy kasuje alarm na odbiorniku, wyłączy sygnalizator. Tak utworzone strefy informują użytkownika o wezwaniu ze strefy, ale nie jest możliwe przekazanie informacji, który konkretnie nadajnik strefy został użyty. Wariant ten zazwyczaj jest stosowany na oddziałach z salami chorych dla dwóch i większej ilości łóżek. Jeżeli w systemach gdzie odbiornik IDO ma pracować samodzielnie (bez programu TS), wymagana jest precyzyjna informacja o użytym nadajniku SOS (np. sala 1, łóżko 1 lub sala 1, łazienka) – każdy nadajnik wezwania pomocy należy traktować za strefę. Wówczas na jednym odbiorniku, możemy obsłużyć system zawierającym maksymalnie 128 przycisków SOS. Systemy wymagające komunikatów szczegółowych, a zawierające większą niż 128 liczbę przycisków, muszą stosować centralę z programem Tablica Synoptyczna.

  • 128 stref
  • Częstotliwość – 433,92 MHz
  • Kod zmienny
  • Pojemność pamięci-  800 nadajników

Cechy IDO-1001U/E:

– posiada wyprowadzony na zewnątrz obudowy przycisk kasowania alarmów

– pozbawiona jest dławic kablowych, a na wyprowadzenie przewodów przewidziano otwór w dnie obudowy

– zastosowano dodatkowe wejście USB do podłączenia kablem odbiornika z komputerem