0 0

Brak produktów w koszyku.

Wróć do sklepu

ATG-SG1 to nadajnik GSM stworzony do przesyłu powiadomień przy użyciu wiadomości SMS oraz sterowania wyjściami na podstawie otrzymanych poleceń SMS. Nadajnik został wyposażony w funkcje podtrzymania w przypadku zaniku zasilania sieciowego (AC), gwarantuje nadzór naładowania akumulatora, sygnalizuje zmiany stanu wejść alarmowych, przesyła zdarzenia na stację monitorowania i powiadamia użytkowników prywatnych poprzez wiadomości SMS o definiowalnej treści. Może wykorzystywać sygnał CLIP do testu okresowego. ATG-SG1 idealnie nada się w sytuacjach gdy na podstawie sygnałów elektrycznych doprowadzonych do wejść mają zostać powiadomione wyznaczone osoby lub urządzenia i ma się to odbyć niezależnie od przerwy w zasilaniu sieciowym. Może zostać użyty jako rozszerzenie istniejącego systemu alarmowego ale także przy pomocy dodatkowych czujników może służyć np. do powiadamiania o minimalnym poziomie wody w zbiorniku lub o przekroczeniu ciśnienia w kotle czy o zaniku napięcia sieciowego w chłodni. Nadajnik ATG-SG1 zastępuje nadajnik ATG-SV1, którego produkcja została zakończona.

  • 3 wyjścia OC
  • Pełna obsługa akumulatora
  • Nadajnik GSM – SMS/CLIP
  • Zasilanie 16-20V AC

Zmiany w stosunku do nadajnika ATG-SV1:

– Oczekiwanie na raport o dostarczeniu wiadomości wydłużono do 2 minut.
– W przypadku braku zasięgu, po 15 min. następuje restart tylko modemu GSM.
– Zrezygnowano z kodów zdarzeń ‘restart zasięg’, ‘restart sms’, ’restart zasilanie’.
– Obecnie jest jeden kod ‘restart systemu’ ale w historii zdarzeń zostaje zapamiętana przyczyna restartu
– Opcja ‘pomijaj stany początkowe wejść’ ustawiona jest na stałe.
– Czas alarmu wyjścia OC3 podawany jest w minutach
-Dla „prywatnych” wprowadzono tabelę wyboru reakcji nadajnika na zdarzenie.
– Historia zdarzeń może pomieścić 200 rekordów (zdarzeń)
– Zrezygnowano z historii zasięgu.
– Zrezygnowano z połączeń głosowych.
– Nadajnik posiada zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem akumulatora.
– Wyjście AUX zabezpieczone jest bezpiecznikiem polimerowym (200mA)
– Poziomy logiczne gniazda RS232 = 3V3.
– Do konfiguracji należy stosować kabel K5 (przejściówka USB/RS232-3,3V)

Specyfikacja

Model ATG-SG1
Producent

Gorke

Zasilanie

16-20V AC

Pobór prądu 50mA (średni)
Liczba wejść 8 ,konfigurowalnych jako NO lub NC
Liczba wyjść

3 ,typ OC(otwarty kolektor) ,obciążalność 100mA

Dodatkowe wyjście

AUX (np.: do zasilania przekaźnika) obciążalność 100m

Max prąd ładowania akumulatora

250mA

Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora

wyłączenie przy 10,3V

Nadzór stanu akumulatora – sygnalizacja „słabego” akumulatora poniżej 11V
Temperaturowy zakres pracy -20°C ,+ 40°C
Wymiary

100 x 60 x 35