0 0

Brak produktów w koszyku.

Wróć do sklepu

DWB100HR-het 12-24/104 to odbiornik 2-kanałowy, stworzony przez Elmes Elektronik. Zakodowany sygnał sterujący przesyłany jest drogą radiową z pilota do odbiornika, w którym po dekodowaniu dokonuje przełączenia wyjść przekaźnikowych i sygnałowych.

DWB100HR-het 12-24/104 korzysta z systemu kodowania zmiennego KEELOQ®. W tym systemie każde naciśnięcie przycisku pilota powoduje wygenerowanie i wysłanie nowego kodu. Odbiornik śledzi te zmiany i reaguje wyłącznie na nowy kod. Kody raz użyte nie są akceptowane. Uniemożliwia to ponowne użycie kodów przechwyconych.

Odbiornik posiada dwa przyciski programowania: PRG1 przypisany do pierwszego kanału odbiornika i PRG2 – do drugiego. Wybierając przy programowaniu jeden z nich można przypisać dowolny przycisk pilota do wybranego kanału odbiornika. Co więcej, ten sam przycisk pilota można wpisać również do drugiego kanału odbiornika, albo dwa przyciski pilota wpisać do jednego kanału odbiornika. W praktyce, pozwala to zrealizować dowolne rozwiązania w zakresie zdalnego sterowania.

Każde wyjście odbiornika może pracować w jednym z wielu trybów określonych zworkami JP1 i JP2, oraz zaprogramowanym, dla każdego wyjścia z osobna, trybem pracy: mono- lub bistabilnym. Pozwala to realizować różne rozwiązania w zakresie zdalnego sterowania.

DWB100HR-het 12-24/104 został wyposażony w główną dwukolorową diodę świecącą LED (5mm) oraz dwie diody załączenia wyjść (3mm). Dioda główna sygnalizuje stan załączenia zasilania kolorem zielonym, a po załączeniu wyjścia 1 świeci na czerwono razem z diodą tego wyjścia. Odbiornik posiada wyjście typu otwarty kolektor o obciążalności 1A/60V (oznaczone literą „S”).

Urządzenie może współpracować z maksymalnie 104 pilotami (za wyjątkiem trybów C i D z tabeli 1, w których pamięć jest ograniczona do 20). Wprowadzenie do pamięci 105-ego skasuje pierwszy, itd. Odbiornik jest podobny do odbiorników DWP12R i DWP24R. Różni się tylko obciążalnością wyjść przekaźnikowych i napięciem zasilania.

  • Różne tryby pracy wyjść.
  • Pamięć 112 pilotów
  • System kodu zmiennego KEELOQ®
  • Wyjście sygnalizacyjne S
Model DWB100HR-het 12-24/104
Producent

Elmes Elektornik

Pamięć pilotów 104
Czułość -105 dBm
Pobór prądu

przy zasilaniu 12VDC: 12 mA + 28 mA na każdy załączony przekaźnik,

przy zasilaniu 24VDC: 6 mA + 14 mA na każdy załączony przekaźnik

Temperatura pracy od -20 do + 40°C
Tryby pracy wyjścia

monostabilny: czas załączenia wyjścia: od 0,25s do 4 godzin

bistabilny: włącz – wyłącz,