TRX to przekaźnik radiowy – repeater, stworzony przez Elmes Elektronik. Urządzenie zostało stworzone do rozszerzania zasięgu działania nadawczych urządzeń radiowych produkcji Elmes Elektronik (oprócz sygnalizatora WSS). TRX używa się w momencie gdy występują utrudnienia w propagacji fal i tzw. „martwe strefy” – miejsca, w których tłumienie sygnału radiowego jest bardzo duże (podziemia, piwnice, konstrukcje żelbetowe) lub, jeżeli odległość pomiędzy nadajnikiem, a odbiornikiem jest większa niż uzyskiwany maksymalny zasięg. Urządzenie zostało wyposażone w zintegrowany moduł nadawczo-odbiorczy (ang. transceiver), tzn. może zarówno odbierać, jak i wysyłać sygnały radiowe. W zależności od opcji wybranej przez instalatora, retransmituje sygnały kodowane wysyłane przez wszystkie lub tylko wybrane nadawcze urządzenia Elmes będące w zasięgu jego działania. Możliwe jest stosowanie wielu przekaźników w systemie w celu rozwiązywania problemów łączności między nadajnikami i odbiornikami na dłuższych odcinkach.

  • Zasilanie 12VDC
  • Wysokiej jakości scalony moduł nadawczo-odbiorczy
  • Do rozszerzania zasięgu działania urządzeń radiowych
  • Niewielkie rozmiary