0 0

Brak produktów w koszyku.

Wróć do sklepu

INT-GSM LTE jest modułem komunikacyjnym LTE, który umożliwia centralom alarmowym serii INTEGRA i INTEGRA Plus komunikację przez sieć komórkową 2G, 3G lub 4G. Urządzenie pracuje na magistrali manipulatorów centrali alarmowej. Obsługuje dwie karty SIM. Wszystkie transmisje danych komórkowych są szyfrowane w standardzie AES-192. INT-GSM LTE monitoruje zdarzenia do dwóch stacji monitorujących (np. agencji ochrony) przez sieć GSM. Wykorzystuje w tym celu transmisję danych komórkowych i wiadomości SMS, z możliwością ustalenia priorytetu dla każdego z wymienionych torów transmisji.

Powiadomienia o zdarzeniach tworzone są automatycznie na podstawie zapisu z pamięci zdarzeń centrali alarmowej. Moduł przekazuje informacje w formie wiadomości SMS lub za pomocą usługi CLIP (na maksymalnie 16 numerów), a w przypadku współpracy z centralą INTEGRA Plus również wiadomościami e-mail (na maksymalnie 16 adresów). Po zainstalowaniu aplikacji mobilnej INTEGRA CONTROL, np. w smartfonie, dostępne są powiadomienia PUSH.

Współpraca INT-GSM LTE z centralami INTEGRA i INTEGRA Plus otwiera dostęp do zdalnego sterowania systemem przy pomocy:
– aplikacji INTEGRA CONTROL
– wiadomości SMS
– bezkosztowej usługi CLIP
– programu GUARDX

Dużym atutem modułu INT-GSM LTE jest możliwość współpracy z modułem ethernetowym ETHM-1 Plus (połączenie RS-485). Duet ten pozwala na realizowanie dwutorowego monitoringu (Dual Path Reporting), zgodnego z normą EN 50136, a także na określenie priorytetu torów monitorowania zdarzeń (Ethernet, dane komórkowe i SMS). Domyślnie sieć komórkowa jest zapasowym kanałem łączności dla sieci Ethernet.

Komunikacja przez sieć komórkową umożliwia bezprzewodowe połączenie centrali i komputera z zainstalowanym programem DLOADX, a tym samym na konfigurację systemu nawet z odległej lokalizacji. Połączenie między modułem a komputerem można zrealizować poprzez usługę zestawiania połączeń SATEL.

Aktualizacja oprogramowania modułu dokonywana jest przez port RS-232 lub zdalnie, z wykorzystaniem oprogramowania UpServ (transmisja danych komórkowych).

Cechy INT-GSM LTE:

– współpraca z centralami INTEGRA i INTEGRA Plus (w wersji 1.19 lub wyższej)
– obsługa dwóch kart SIM
– możliwość sprawdzenia stanu konta pre-paid
– synchronizacja czasu z serwera NTP lub sieci komórkowej
– powiadamianie: SMS, CLIP, PUSH, e-mail (INTEGRA Plus)
– zdalne sterowanie: SMS, CLIP, aplikacja mobilna
– monitoring: dane komórkowe (TCP/UDP), wiadomości SMS
– możliwość współpracy z modułem ethernetowym ETHM-1 Plus (w wersji 2.07 lub wyższej):
– Dual Path Reporting, zgodny z EN 50136
– zapasowy tor łączności
– możliwość korzystania z usługi zestawiania połączeń SATEL
– obsługa systemu z aplikacji mobilnej INTEGRA CONTROL
– programowanie central za pomocą DLOADX (w wersji 1.19.004 lub wyższej) – połączenie zdalne
– sterowanie systemem alarmowym przy użyciu GUARDX – połączenie zdalne
– współpraca z systemem INTEGRUM (integracja wielu systemów alarmowych bazujących na centralach INTEGRA i INTEGRA Plus)
– zdalna aktualizacja oprogramowania modułu przez UpServ

Satel Profesjonalne Systemy Alarmowe
satel int-gsm lte

Komunikacja z centralą alarmową, za pośrednictwem modułu INT-GSM LTE, może odbywać się poprzez usługę zestawiania połączeń SATEL.
W efekcie dostępna jest zdalna:
– konfiguracja ustawień systemu przy użyciu programu DLOADX
– administracja systemem z wykorzystaniem
– oprogramowania GUARDX obsługa z aplikacji mobilnej INTEGRA CONTROL

Komunikacja z centralą alarmową, za pośrednictwem modułu INT-GSM LTE, może odbywać się poprzez usługę zestawiania połączeń SATEL.
W efekcie dostępna jest zdalna:
– konfiguracja ustawień systemu przy użyciu programu DLOADX
– administracja systemem z wykorzystaniem
– oprogramowania GUARDX obsługa z aplikacji mobilnej INTEGRA CONTROL

satel int-gsm lte

Dwa sposoby połączenia modułu z centralą alarmową

Sposób 1

bezpośrednio: do magistrali manipulatorów i przez port RS-232

satel int-gsm lte (1)

Sposób 2

za pośrednictwem modułu komunikacyjnego ETHM-1 Plus: poprzez port RS-485

satel int-gsm lte (2)

Specyfikacja

Model

INT-GSM

Producent

Satel

Napięcie zasilania (±15%)

12 V DC

Zakres temperatur pracy

-10…+55 °C

Pobór prądu w stanie gotowości

110 mA

Maksymalny pobór prądu

450 mA

Masa

38 g

Maksymalna wilgotność

93±3%

Wymiary

80 x 57 mm

Klasa środowiskowa wg EN50130-5

II