MCX4D jest ekspanderem we/wy dedykowanym do obsługi 4 przejść w systemie RACS 5. Oprócz funkcji ekspandera, moduł pełni rolę dystrybutora zasilania i komunikacji, oraz obsługuje rezerwowy akumulator. Dla każdego z obsługiwanych przejść ekspander oferuje: 2 wejścia, 2 wyjścia, interfejs komunikacyjny do czytników oraz dwa wyjścia zasilające. Obwody elektryczne dedykowane do obsługi każdego z przejść są między sobą separowane elektrycznie, co powoduje, że wystąpienie awarii lub sabotażu na jednym z przejść nie ma wpływu na działanie pozostałych przejść. Ekspander MCX4D jest zasilany z zewnętrznego zasilacza 13,8 VDC, który jest jednocześnie źródłem zasilania zamków, czytników i innych elementów przejścia. Na każde z obsługiwanych przejść przewidziano prąd zasilania na poziomie 1,2 A. Ekspander współpracuje z akumulatorem rezerwowym, który w zależności od potrzeb może być ładowany regulowanym prądem w zakresie 0,3-0,9 A. Połączenia elektryczne z modułem są realizowane za pośrednictwem wyjmowanych zacisków śrubowych, które ułatwiają wykonanie połączeń elektrycznych w czasie instalacji jak i w przypadku konieczności wymiany modułu.

  • Dystrybucja zasilania do 4 przejść
  • Dystrybucja magistrali komunikacyjnej
roger1
roger2

Specyfikacja

Model

MCX4D

Producent

Roger

Dystrybucja zasilania

do 4 przejść

Wejścia EOL/2EOL

8

Wyjścia 12 V/1 A

8

Wyjścia zasilania

4 (12 V/1 A)

Wyjścia zasilania

4 (12 V/0,2 A)

Zabezpieczenie

przed głębokim rozładowaniem akumulatora

Ładowanie akumulatora prądem

0,3 A, 0,6 A lub 0,9 A

Zasilanie z zewnętrznego zasilacza

13,8 VDC/5 A