0 0

Brak produktów w koszyku.

Wróć do sklepu

Depozytor kluczy RKD32 jest elektro-mechanicznym systemem dystrybucji i monitorowania obiegu kluczy w obiekcie. Każdy klucz podlegający monitorowaniu jest trwale zespolony z brelokiem zawierającym unikalny radiowy identyfikator zbliżeniowy RFID. Zespolenie klucza z brelokiem jest dokonywane przez użytkownika systemu i nie wymaga specjalizowanego oprzyrządowania ani dodatkowych plomb. Klucze przechowywane są w kieszeniach z mechaniczną blokadą wyjęcia. Pobranie klucza możliwe jest wyłącznie przez uprawnionych użytkowników i w wybranych okresach czasu. Użytkownicy systemu są identyfikowani za pośrednictwem karty zbliżeniowej i/lub kodu PIN. Uprawnienia określają, które klucze i w jakich przedziałach czasu mogą być pobrane przez konkretnych użytkowników systemu. Klucze można podzielić na tzw. grupę wewnętrzną i zewnętrzną. Klucz z grupy wewnętrznej może być pobrany tylko wtedy, gdy użytkownik zwróci wszystkie wcześniej pobrane klucze z grupy zewnętrznej. Depozytor oferuje tzw. tryb biurowy, w którym klucze można swobodnie pobierać i zwracać bez konieczności identyfikacji użytkownika. Klucze mogą być rezerwowane na wybrany okres. Dla każdego klucza możliwe jest określenie maksymalnego czasu wypożyczenia, a także czasu do kiedy dany klucz powinien zostać zwrócony. W przypadku awarii depozytora możliwe jest komisyjne otwarcie jego obudowy przy pomocy dwóch odmiennych kluczy mechanicznych i odblokowanie wszystkich kluczy. System rejestruje zdarzenia, a w szczególności czas pobrania i zwrotu klucza a także osobę, która wykonała daną czynność. Siłowe otwarcie drzwi depozytora lub jego obudowy jest rejestrowane i może być sygnalizowane na zewnątrz (sygnalizator alarmowy, system alarmowy). Obsługa depozytora odbywa się z poziomu dotykowego panelu kontrolnego z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym. Jeden panel kontrolny może obsługiwać 4 depozytory. Identyfikacja użytkowników może odbywać się na panelu kontrolnym lub zewnętrznym czytniku z interfejsem Wiegand. Proste, bazujące na symbolach graficznych oprogramowanie panelu kontrolnego powoduje, że jego użytkowanie wymaga jedynie krótkiego instruktażu.

  • 32 klucze w ramach jednego depozytora
  • Mechaniczna blokada klucza w kieszeni
  • Sygnalizacja przekroczenia czasu wypożyczenia klucza
  • Rezerwowanie kluczy
  • Rejestracja historii zdarzeń
  • Praca autonomiczna lub w ramach systemu kontroli dostępu RACS 5
roger1
roger2