Efektywna i bezpieczna sieć WLAN

Efektywna i bezpieczna sieć WLAN

    Sprawnie działająca sieć Wi-Fi to domena nowoczesnego biura czy domu. Nie wyobrażamy sobie pobytu w centrach handlowych, na stacjach benzynowych, dworcach, lotniskach z brakiem dostępu do sieci. Niemal każdy posiada urządzenia, które działają w oparciu o połączenie internetowe, począwszy od komputerów, tabletów poprzez smartfony, skończywszy na telewizji przemysłowej. Informatycy i instalatorzy stają przed dylematem- jak dobrze zaplanować WLAN w dobie powszechnego dostępu do Wi-Fi i tak dużej różnorodności urządzeń korzystających z sieci.Od czego zacząć projektowanie WLAN?

Projektowanie WLAN najlepiej zacząć od badania terenowego, tzw. Site Survey. Najprościej mówiąc, pozwala ono na określenie optymalnych lokalizacji dla punktów dostępowych, nie zachodzących na siebie kanałów czy siły sygnału. Co ważne, takie badanie dostarczy również informacji na temat obecności sąsiednich WLAN, innych źródeł fal radiowych, które mogłyby interferować z planowaną siecią, umiejscowienia i rodzaju istniejącego okablowania, jak kable miedziane i światłowody.

Jak prawidłowo przeprowadzić wizję lokalną?

Sposób przeprowadzenia badania zależy od wielkości budynku. Co do zasady, małe obiekty wystarczy obejść z urządzeniem do analizy spektrum radiowego i zrobić notatki. Sytuacja zmienia się w przypadku większych budynków, wówczas niezbędne jest użycie planu pomieszczeń. Po wczytaniu planu do odpowiedniej aplikacji, można rozpocząć obchód budynku. Efektem jest bardzo dobry obraz rozchodzenia się sygnału i poziomu zakłóceń. Propagację sygnału radiowego wyraża się w dwóch aspektach: zasięgu (pokrycia) i pojemności (ilu użytkowników może w danej chwili korzystać z sieci, zanim zostanie przeciążona).
Warto od czasu do czasu powtarzać badanie terenowe- liczba użytkowników może się przecież zmieniać, podobnie jak sąsiednie sieci, które mogą powodować interferencje.

Jak uniknąć zbytniego obciążenia sieci?

Odpowiednia pojemność to obok zasięgu najważniejszy aspekt sprawnie działającej sieci Wi-Fi. W najprostszym rozumieniu jest to zdolność do zapewnienia niezawodnego i wydajnego połączenia na określonym obszarze. Wyobraźmy sobie sytuację, że w biurze znajduje się jeden użytkownik Wi-Fi, wówczas ma do dyspozycji całą przepustowość sieci. W momencie gdy w tym samym biurze przebywa kilka innych osób, u których zaczynają pojawiać się problemy z transmisją, możemy przypuszczać, że WLAN została źle zaprojektowana. Niestety nie ma sposobu aby dokładnie określić wymaganą pojemność sieci. Nie jesteśmy w stanie przecież do końca przewidzieć ile osób będzie korzystało z Wi-Fi. Ponadto, sprawę utrudnia stale zwiększająca się liczba urządzeń mobilnych i poruszanie się użytkowników po „granicach zasięgu sieci”- mogą oni wówczas uznać że transmisja jest wolna i uruchomią własne medium (tzw. kolizja). Jak uniknąć takiej sytuacji? Dobrym i sprawdzonym rozwiązaniem jest zwiększenie liczby punktów dostępowych i obniżenie siły emitowanego przez nie sygnału radiowego. Obniżenie mocy pozwoli zmniejszyć ryzyko wystąpienia interferencji, a rozdzielenie użytkowników na poszczególne punkty dostępowe (o mniejszym zasięgu) w logiczny sposób poprawi jakość odbieranego sygnału.


          

                                                                                      Fot. punk dostępowy marki TP-Link

Jak skonfigurować protokoły, kanały, zakresy WLAN?

W związku z tym, że urządzenia mobilne działają w różnych standardach, mogą pojawić się problemy z funkcjonowaniem sieci bezprzewodowej. Najpopularniejszym obecnie protokołem jest 802.11n oraz 802.11ac- urządzenia obsługujące ten standard, z pewnością nie będą miały kłopotu z komunikacją. Wciąż jednak pojawiają się urządzenia pracujące w protokołach 802.11b lub 802.11g które to w celu usprawnienia sieci można zablokować.

Zapewne każdy doświadczony informatyk wie, że aby uniknąć interferencji przy działaniu punktów dostępowych, należy stosować różne, nie nachodzące na siebie kanały. Pozwala to na dowolną rozbudowę sieci WLAN. Alternatywą może być wprowadzenie do infrastruktury bezprzewodowej kontrolera WLAN, który pozwala na korzystanie z jednego kanału przez wszystkie punkty dostępowe.

Sieć WLAN może działać w jednym z dwóch zakresów częstotliwości: 2,4Gh lub 5Gh. Niższe pasmo jest wykorzystywane przez większą liczbę urządzeń, w związku z tym zaleca się korzystanie z zakresu 5Gh. Istnieje wówczas mniejsze prawdopodobieństwo zakłóceń i interferencji, aczkolwiek, należy pamiętać, że w tym zakresie nie działają urządzenia obsługujące protokoły 802.11b i g, które zakładają komunikację w paśmie 2,4Gh.