Nowe funkcjonalności w rejestratorach Hikvision

Nowe funkcjonalności w rejestratorach Hikvision
(NVR/DVR wersja oprogramowania v3.3.2.)

Hikvision jako wiodący producent urządzeń CCTV stale dba o kompleksowość swojej oferty, m.in. poprzez wprowadzenie do nowych rejestratorów szeregu funkcjonalności. Zachęcamy do zapoznania się z opisem funkcji które usprawniają działanie systemu oraz wspomagają jego funkcje dozorowe:

Tryb korytarza
Zastosowanie: W wąskich przejściach, korytarzach, tunelach.
Działanie: Włączony „tryb korytarza” podczas podglądu na żywo umożliwia skierowanie czujnika kamery wprost na obiekt. W sytuacji, gdy korytarzem porusza się osoba i w danym momencie znajduje się blisko kamery, widok całej postaci staje się utrudniony. Tryb „korytarza” powoduje, że sensor kamery obraca się i dostarcza obraz w orientacji pionowej.


Kod QR
Zastosowanie: podczas instalacji oprogramowania iVMS4500
Działanie: Skanując kod QR smartfonem lub tabletem, użytkownik uzyskuje podstawowe dane dotyczące rejestratora, takie jak:  nazwa, adres IP, numer portu, nazwa użytkownika, hasło, informacja o podłączonych kamerach. Zdecydowanie przyśpiesza to instalację aplikacji oraz minimalizuje ryzyko popełnienia błędu.


Detekcja twarzy
Zastosowanie: Systemy monitoringu w sklepach, biurach, bankach, na stadionach
Działanie: Kamera IP automatycznie wykrywa ludzką twarz i przesyła kadr z nagrania video do rejestratora sieciowego. Odpowiednie video może być później odtworzone. Dzięki tej funkcji wykrycie i zapisanie ludzkiej twarzy zajmuje kilka sekund.


Liczenie ludzi
Zastosowanie: Przy wejściach do sklepów, supermarketów, centrów handlowych, a także na stadionach, w muzeach, salach koncertowych.
Działanie: Rejestrator sieciowy otrzymuje statystyki z kamery iDS-2CD6412FWD/C. miesięczne, tygodniowe lub dzienne raporty mogą być eksportowane do Excela, a następnie wykorzystane w działaniach marketingowych.
Uwaga! Funkcja wymaga karty SD.


Mapa ciepła
Zastosowanie: W sklepach, muzeach
Działanie: Funkcja „mapy ciepła” analogicznie do funkcji „liczenia ludzi”. Rejestrator otrzymuje dane z kamery iDS-2CD6412FWD/C, a następnie tworzy statystyki dotyczące miejsca w którym przebywa najwięcej osób. Tego typu zestawienia pozwalają ustalić na przykład który dział sklepu lub które eksponaty w muzeum są najczęściej oblegane.
Uwaga! Funkcja wymaga karty SD


LPR- Cyfrowe rozpoznawanie tablic rejestracyjnych
Zastosowanie: na parkingach, ruchliwych skrzyżowaniach, bramkach autostradowych
Działanie: rejestrator sieciowy otrzymuje informację o wykryciu tablic rejestracyjnych, następnie zapisuje dany obraz, aby później użytkownik mógł odtworzyć nagranie. Funkcja LPR pozwala na uzyskanie informacji o czasie przejazdu oraz numerze rejestracyjnym pojazdu. Dzięki LPR możemy stworzyć czarną i białą listę, co ułatwia odnalezienie powiązanych wydarzeń. W łatwy sposób możemy wyszukać tablicę rejestracyjną: poprzez przeglądanie zdjęć, używając listy lub jeśli znamy numer rejestracyjny- filtrując zgromadzone dane. Możemy również ustawić opcję alarmu- gdy urządzenie rozpozna konkretną tablicę, automatycznie wywoła sygnał alarmowy lub otworzy szlaban.


Sterowanie przepływem danych (Flow Control)
Zastosowanie: w rozległych systemach IP
Działanie: funkcja Flow Control to metoda kontrolowania ilości przesyłanych informacji oraz szybkości transmisji danych tak, aby zapobiec przeciążeniu systemu.


Transkodowanie strumienia danych
Zastosowanie: w systemach IP
Działanie: Opcja transkodowania polega na zmianie formatu danych, tj. strumienia obrazu bieżącego i zapisanego przesyłanego ze skonfigurowanych kamer z wykorzystaniem dostępnej szerokości pasma sieci. Funkcja ta umożliwia podgląd na urządzeniach mobilnych, wysokiej jakości obrazu (1080p) przy niskiej szerokości pasma.


Polityka haseł
Zastosowanie: w każdym systemie monitoringu
Działanie: Polityka silnego hasła (składającego się z ciągu różnorodnych znaków, różnej wielkości) to rekomendowana przez Hikvision metoda zabezpieczenia systemu monitoringu przed niepożądanymi atakami z zewnątrz.


Odtwarzanie nagrania z jednej kamery w czterech oknach
Zastosowanie: przy przeglądaniu długiego nagrania
Działanie: Funkcja, która umożliwia odtwarzanie nagrania z jednej kamery w kilku oknach, z podziałem na różne przedziały czasowe, a co za tym idzie pozwala zaoszczędzić czas.


Szybkie przewijanie
Zastosowanie: przy przeglądaniu długiego nagrania
Działanie: Funkcja szybkiego przewijania pozwala zaoszczędzić czas poprzez przeskakiwanie odcinków nagrania na których nie ma żadnego zdarzenia (możliwość prostego zdefiniowania fragmentów istotnych i mniej ważnych). Korzystanie z opcji inteligentnego odtwarzania pozwala skrócić czas wyszukiwania.